เรือนจำ จ.ตราด จัดพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

1 min read

เรือนจำ จ.ตราด จัดพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

วันที่ 8 พ.ค. 62 นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งเรือนจำจังหวัดตราด จัดขึ้นภายในเรือนจำจังหวัดตราด โดยมีนายอเนก ทองลอย ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการ พระครูโฆษิตวิริยะคุณ เจ้าอาวาสวัดหนองเสม็ด และรองเจ้าคณะอำเภอเมืองตราด

นายเอนก ทองลอย ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตราด กล่าวว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับการปล่อยตัว และลดหย่อนผ่อนโทษ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้น ได้กลับตัวเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป สำหรับการปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ในเรือนจำจังหวัดตราด เป็นการปล่อยตัวผู้ต้องโทษจำคุกตามกำหนดโทษที่จะต้องได้รับต่อไป

เป็นคดีความผิดทั่วไป ตามที่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ ปี 2562 มีกำหนดโทษเหลืออยู่ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่พระราชทานกฤษฎีกาตามพระราชทานอภัยโทษ ปี 2562 ใช้บังคับ ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวรวมทั้งสิ้น 81 คน แบ่งเป็นผู้ต้องขังชาย 74 คน ผู้ต้องขังหญิง 7 คน ทั้งนี้กรมราชทัณฑ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรต่างๆ ได้ร่วมจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ทั้งให้การศึกษา อบรม พัฒนาจิต และการฝึกทักษะอาชีพ การแนะแนวทางการประกอบอาชีพ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้ส่งผู้ถูกปล่อยตัวส่งมอบให้กับญาติ ๆ ของผู้ต้องขังที่มารอรับ ที่ด้านนอกเรือนจำจังหวัดตราด เมื่อญาติผู้ต้องขังได้พบกันถึงกับดีใจอย่างสุดซึ้งน้ำตาไหลไปตาม ๆ กัน ทั้งนี้ผู้ได้รับการปล่อยตัวทุกคนไม่ลืมที่จะถวายราชสักการะ เบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก