ชมรมสื่อสังคมออนไลน์ เครื่องติด เปิดรับสมาชิก-อบรมตัดต่อภาพด้วยมือถือ-สร้างอาชีพใหม่

1 min read

 

พิมพ์ไทยออนไลน์ // ชมรมสื่อออนไลน์ เครื่องติด เร่งทำฐานสมาชิก โดยเปิดรับสมัครเพื่อนสื่อออนไลน์แล้ว เดินหน้าจัดกิจกรรมอบติดอาวุธทางปัญญาสมาชิก ด้วยการอบรมตัดต่อภาพด้วยมือถือ-สร้างอาชีพใหม่เพื่อนสื่อตกงาน!

 

 

นายศักดิ์ชัย พฤฒิภัค ประธานชมรมสื่อสังคมออนไลน์(Social Media Online Club(SMOC) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการชมรมฯครั้งที่2/2562 ว่า สำหรับกิจกรรมของชมรมฯที่จะดำเนินการในระยะ
ต่อไปนั้น นอกเหนือจากการ พัฒนาทักษะติดอาวุธทางปัญญา เพื่อให้สมาชิกสามารถ พัฒนาทักษะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เช่น สามารถอัพโหลดข่าวตัดต่อคลิป หรือทำสกู๊ปข่าวบน
YouTube หรือออนไลน์ได้อย่างคล่องตัวแล้ว

 

ทางชมรมฯจะให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกในการรับมือกับปัญหาต่างๆ เช่น การจัดหาที่ปรึกษาหรือทนายความมืออาชีพเข้ามาให้คำแนะนำช่วยเหลือแก่สมาชิก ที่ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากการทำหน้าที่สื่อที่ดี
ที่อาจจะเสี่ยงต่อการกระทำผิดต่อพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หรือกฎหมายด้านอื่นๆ เช่น คดีหมิ่นประมาท เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังจะเร่งจัดทำ database ของสมาชิก โดยเปิดรับให้เพื่อนสื่อออนไลน์สมัครสมาชิก ทั้งนี้ชมรมฯจะทำหน้าที่เสมือนเป็นสะพานบุญ ในการที่จะให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหรือองค์กรต่างๆที่มีความ
ต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพและเชิงข่าวเข้าไปเสริมทีมหรือเสริมศักยภาพขององค์กร โดยชมรมฯจะแนะนำ สมาชิกที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆ

ขณะเดียวกัน ชมรมฯจะทำหน้าที่เป็นสะพานบุญ เพิ่อช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก ที่ต้องการปรับเปลี่ยนอาชีพหรือแสวงหารายได้เสริม เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว โดยจะประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในการจัดหาสถานที่ขายสินค้า โดยการบูธขายสินค้า เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกและครอบครัวนำ สินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เข้าไปจำหน่ายเป็นรายได้เสริมอีกด้วย.

 

Cr. : เนตรทิพย์ออนไลน์
https://www.facebook.com/2220835531295508/posts/2269142426464818?s=1383064348&v=i&sfn