“กรมกิจการพลเรือนทหารเรือนำศิลปินดาราลงใต้ร่วมกิจกรรมคืนสู่เหย้าเยาวชนรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ” (ชมคลิป)

1 min read

“กรมกิจการพลเรือนทหารเรือนำศิลปินดาราลงใต้ร่วมกิจกรรมคืนสู่เหย้าเยาวชนรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ”

 

วันที่ 3 ส.ค.62 พลเรือตรี วโรดม สุวารี ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “คืนสู่เหย้าเยาวชนรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ประจำปี 2562” โดยมี นาวาเอก อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ ณ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส


กิจกรรม “คืนสู่เหย้าเยาวชนรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ประจำปี 2562” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการติดตามประเมินผลและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนที่เคยเข้าร่วมโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ เพื่อให้กลุ่มเยาวชนเกิดทัศนคติที่ดี มีความเชื่อมั่น ไว้วางใจ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบของ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ตลอดจนเป็นกำลังที่จะเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป


โดยในปี 2562 กิจกรรมคืนสู่เหย้าฯ กำหนดจัดขึ้นระหว่าง 2 – 4 ส.ค.62 เยาวชนที่เคยเข้าร่วมโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ตั้งแต่รุ่นที่1ของปีแรกที่เริ่มโครงการ 2548 จนถึงเยาวชนที่ร่วมโครงการรุ่นล่าสุด 2562 ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ได้แก่ อ.ยี่งอ อ.เมืองนราธิวาส อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส และอ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี มาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในค่ายจุฬาภรณ์ โดยมีกิจกรรมสำคัญๆอาทิ กิจกรรมรับน้องจากรุ่นพี่ๆเยาวชนโครงการรวมใจฯ การละลายพฤติกรรม การบรรยายปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ

การแข่งขันกีฬาระหว่างเยาวชนและศิลปินดารา การแสดงของน้องๆเยาวชนและศิลปินดารา และการบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันปลูกต้นไม้ เป็นต้น สำหรับในปีนี้ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ได้เชิญศิลปินดารา นักร้องชื่อดังมาร่วมกิจกรรมได้แก่ ตัวแทนจากช่อง 3 ปอย วง Time , ศิลปินวงทีที เจ้าของผลงานเพลงใจหมา และฉันไม่มี ที่โด่งดัง ร่วมด้วยศิลปินดาราจากช่อง 7 HD ฮาน่า ลีวิส, บอส ชนกันต์ และน้องซันนี่ Miss Mimosa Queen Thailand 2017 ซึ่งเป็นอดีตเยาวชนที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ สร้างความประทับใจให้กับน้องๆเยาวชนเป็นอย่างมาก