บลูเทคซิตี้ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้วันสำคัญต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

1 min read

บลูเทคซิตี้ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้วันสำคัญต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕


(วันที่ 12 พ.ค.2565) ทีมงานฝ่าย CSR ของโครงการนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ได้ลงพื้นที่ปลูกต้นไม้ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ณ.บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีนายไพเราะ ล้ำเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้วันสำคัญต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาร่วมกัมปลูกต้นไม้ 2 ฝั่งริมถนนเป็นระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร

เพื่อการเป็นสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งยังช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน ทั้งยังเป็นการร่วมมือร่วมใจ ในการสร้างจิตสำนึกและส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างให้เป็นพื้นที่สีเขียว เป็นการ ดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ โครงการนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา