บลูเทค ซิตี้ ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ มอบข้าวสาร อาหารแห้ง สำหรับบรรจุใส่ถุงยังชีพ เพื่อใช้ในภารกิจโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 min read

บลูเทค ซิตี้ ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ มอบข้าวสาร อาหารแห้ง สำหรับบรรจุใส่ถุงยังชีพ เพื่อใช้ในภารกิจโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

 


📍วันที่ (21 เม.ย. 65) บลูเทค ซิตี้ ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ มอบข้าวสาร อาหารแห้ง สำหรับบรรจุใส่ถุงยังชีพ เพื่อใช้ในภารกิจโควิด-19 ประกอบด้วย ข้าวสาร 5 กิโลกรัม จำนวน 60 ถุง / ปลากระป๋อง จำนวน 2,000 กระป๋อง ให้กับ เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในกลุ่มเสี่ยงและส่งต่อให้ความช่วยเหลือ ผู้เฝ้าระวัง กักตัว 7 วัน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 และกักตนเองที่บ้านส่งผลให้ขาดรายได้ในช่วงถูกกักตัว


👉บลูเทค ซิตี้ และ มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ ได้ตระหนักถึงผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนภารกิจโควิด-19 และช่วยเหลือสังคม เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ได้รับผลกระทบ รวมถึงผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวจังหวัดฉะเชิงเทราทุกภาคส่วน ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️