ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับบลูเทคซิตี้ จัดแสดงแบบผ้าไทยและกิจกรรมลอยกระทง ภายใต้ชื่องาน “คืนอร่าม สืบสานประเพณีลอยกระทง สู่บางปะกงสายน้ำแห่งวัฒนธรรม”

1 min read

ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับบลูเทคซิตี้ จัดแสดงแบบผ้าไทยและกิจกรรมลอยกระทง ภายใต้ชื่องาน “คืนอร่าม สืบสานประเพณีลอยกระทง สู่บางปะกงสายน้ำแห่งวัฒนธรรม”

 


วันนี้ (19 พ.ย.64) เวลา 19.00 น. ที่บูธชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายในงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฯ นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแสดงแบบผ้าไทยและลอยกระทง ภายใต้ชื่องาน “คืนอร่าม สืบสานประเพณีลอยกระทง สู่บางปะกงสายน้ำแห่งวัฒนธรรม” พร้อมด้วย นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราบลูเทคซิตี้ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนราชการ และภาคเอกชน สวมใส่ชุดผ้าไทยเข้าร่วมกิจกรรม


โอกาสนี้ นายแบบ นางแบบกิตติมศักดิ์ แสดงแบบผ้าไทยสวยงาม เดินแฟชั่นโชว์เพื่อส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยอันวิจิตรงดงามให้ผ้าไทยได้ชื่อว่า เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมอันงดงามเคียงคู่สังคมไทยสืบยาวนาน จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายแบบกิตติมศักดิ์ VIP คว้าไมค์ ร้องเพลง”ใจสั่งมา” ของเสก โลโซ และเพลง “กำลังใจ” ของวงโฮป สร้างความสุข ความบันเทิงและรอยยิ้มให้กับผู้ร่วมกิจรรมภายในงานอย่างมาก ก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดฯนำผู้ร่วมงานลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย


นอกจากนี้ ภายในงาน ได้เนรมิตเวทีรำวงย้อนยุค มาสร้างสีสันให้กับผู้เข้ามาเยี่ยมชมบูธชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับความสุขความบันเทิง ในบรรยากาศวันลอยกระทงของจังหวัดฉะเชิงเทราประจำปี 2564 ทั้งนี้ การจัดบูธของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ เป็นการนำสินค้าหัตถกรรม อาทิ ผ้าไทย ผ้าลายขอ เครื่องจักรสาน เครื่องประดับโบราณ มาจัดแสดงและจำหน่ายในราคาย่อมเยา ตลอดจนในวันนี้มีจุด Check in ของบูธที่ได้แสดงภาพบรรยากาศสถานที่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้คอนเซ็บ “วิจิตราผ้าไทย งดงามล้ำค่าวิไล ภูมิปัญญาไทย แปดริ้ว”


สำหรับวันลอยกระทงในปีนี้ ตรงกับวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่ง ประเพณีลอยกระทง นอกจากจะเป็นประเพณีที่มีคุณค่า ในเรื่องการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณตามประเพณีความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นแล้วประเพณีนี้ยังมีคุณค่าต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา อาทิเช่น ทำให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน ทำให้ชุมชนได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดงาน หรือในบางท้องที่ที่มีการทำบุญ ก็ถือว่ามีส่วนช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนา และในหลายๆ แห่งก็ถือเป็นโอกาสดีในการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแม่น้ำลำคลองไปด้วย

**************