ฉะเชิงเทรา-“IWRM” ภาคธุรกิจจัดการ น้ำ เพื่อบริโภคและอุตสาหกรรม มอบน้ำดื่มขนาด600มล. 3,600 ขวด จาก “ร่วมแบ่งปันน้ำใจให้ โรงพยาบาลสนาม และ สถานพักคอย เพื่อผู้ป่วยโควิด-19 อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

1 min read

ฉะเชิงเทรา-“IWRM” ภาคธุรกิจจัดการ น้ำ เพื่อบริโภคและอุตสาหกรรม มอบน้ำดื่มขนาด600มล. 3,600 ขวด จาก “ร่วมแบ่งปันน้ำใจให้ โรงพยาบาลสนาม และ สถานพักคอย เพื่อผู้ป่วยโควิด-19 อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

วันนี้ 20กรกฎาคม 2564 ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นายสรุชัย สันติธรรมนนท์ นายอำเภอบางปะกง รับมอบน้ำดื่ม ชล วอเตอร์ขนาด600มล.จำนวน3600ขวด จาก นายธนวัฒน์ สันตินรนนท์ กรรมการผู้จัดการ บ.อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ท แมนเนจเม้นท์ จก. (IWRM) นายศราวุฒิ เปลี่ยนอารมณ์ ผู้จัดการทั่วไป บ.IWRM. ,นายวิเชษฐ์ เกตุแก้ว ผู้ประสานงานพื้นที่และชุมชน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีชี),
มอบให้เพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการบริโภค สำหรับแพทย์พยาบาลบุคลากร ผู้ปฎิบัติหน้าที่ และผู้ป่วยโควิด-19 สถานพักคอย อ.บางปะกง

IWRM กล่าวว่า เจตนารมณ์ วัตถุประสงค์ ที่นำน้ำดื่มมามอบให้วันนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง การแบ่งปันน้ำใจสร้างขวัญกำลังใจและขอบคุณ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ที่ทำงานหนักเพื่อช่วยเหลือดูแล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19และเชิญชวนแบ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยได้ที่สถานพักคอย อำเภอบางปะกง ตั้งอยู่บริเวณ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 อ.บางปู-อ.บางปะกง (แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา)จำนวน 85 เตียงติดต่อประสานงานนายภูนันท์ บุญสีทอง ปลัดอำเภอบางปะกงเบอร์โทรศัพท์ 090-243-9879
นางสาวมนัญญา กุยโกฏิ์ ปลัดอำเภอบางปะกงเบอร์โทรศัพท์ 06-3901-7384นายสิชล แก้วกุลปรีชา ปลัดอำเภอบางปะกง เบอร์โทรศัพท์ 097-210-3412


นายสรุชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอบางปะกง (กล่าวว่า)ขอบคุณผู้บริหาร IWRM พร้อมคณะ ที่ได้เป็นกำลังใจได้นำน้ำมามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชน ในช่วงสถานการณ์ covid-19
เพื่อให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤติโควิด-19ไปด้วยกัน
สุดท้ายนายวิเชษฐ์ เกตุแก้ว ได้กล่าวเชิญชวนพร้อมทั้งขอประชาสัมพันธ์ประชาชน ผู้ประกอบการร่วมบริจาคอาหาร น้ำดื่ม หรือสิ่งของจำเป็นอื่นๆให้กับโรงพยาบาลทั้ง11อำเภอในจ.ฉะเชิงเทรา และสามารถร่วมบริจาคมายัง ที่ทำการอำเภอบางปะกง/ สถานพักคอย อ.บางปะกง
ดังกล่าว

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ รายงาน