งานพิธีประสานเกียรตินิยมกิตติมศักดิ์ ต้นแบบคนดี คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี”ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 (ชมคลิป)

1 min read

งานพิธีประสานเกียรตินิยมกิตติมศักดิ์ ต้นแบบคนดี คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี”ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563

 

 

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.30 น. ที่ผ่านมา นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 มาเป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลรางวัล”คนไทยตัวอย่าง”ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 โครงการกิจกรรมรณรงค์การทำความดี ภายใต้แนวคิดสืบสานพระราชปณิธานทำหน้าที่ด้วยความสุจริตใจ รับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ น้อมนำตามรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในรัชกาลที่ 9

งานพิธีประสานเกียรตินิยมกิตติมศักดิ์ ต้นแบบคนดี คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี 2563 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย เข้ารับรางวัล ในงานประกาศรางวัล “คนไทยตัวอย่าง”ในโครงการกิจกรรมรณรงค์การทำความดีต้นแบบคนดี คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563


นายอำนาจ หมัดสดาย ประธานสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(สว.นท) ประธานคณะจัดงานพิธีประสานเกียรตินิยมกิตติมศักดิ์ ต้นแบบคนดี คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี 2563 รายงานถึงโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เชิญบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลที่มีจริยาธรรมมีลงานอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน บริหาร ดูแล จัดการงานที่ดีเป็นแบบอย่างผู้นำนักบริหารที่ดี ประพฤติตามแนวหลักธรรมาภิบาล ยึดแนวปฏิบัติ เป็นแบบอย่างที่ดี ตามวัฒนธรรมอันดีงาม เป็นผู้สมควรได้รับการยกย่องและให้กำลังใจเพื่อเป็นเกียรติประวัติ เข้ารับโล่รางวัล “คนไทยตัวอย่าง”ประจำปี 2563 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติ ควรค่าแก่การเป็นบุคคลแบบอย่างที่ดีได้ภาคภูมิ เป็นแบบอย่างแก่สังคมต่อไป

ธนากร โกศลเมธี  /รายงาน ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514