ปิดฉากการฝึกผสม BLUE STRIKE 2019 (ชมคลิป)

1 min read

ปิดฉากการฝึกผสม BLUE STRIKE 2019

 

เมื่อวันที 9 พฤษภาคม 2652 กำลังทหารนาวิกโยธิน ในหมวดฝึกนาวิกโยธิน การฝึกผสม BLUE STRIKE 2019 ที่เดินทางไปกับเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ LPD 987 ของกองทัพเรือจีน เพื่อเข้าร่วมการฝึกกับกำลังทหารนาวิกโยธินจีน ในปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก ณ สนามฝึกเมืองซ่าน
เหว่ย ได้เดินทางกลับถึงฐานทัพเรือจ้านเจียงเป็นที่เรียบร้อย ภายหลังเข้าร่วมพิธีปิดการฝึก BLUE STRIKE 2019 บนเรือ LPD 987 เมิ่อวันที่ 8 พ.ค.62 เวลา 15.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น


ก่อนหน้านึ้เมือวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 หมวดฝึกนาวิกโยธิน BLUE STRIKE 2019 ได้ร่วมกับกำลังนาวิกโยธินจีน เดินทางขึ้นเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ของกองทัพเรือจีนหมายเลข LPD 987 ออกเดินทางไปทำการฝึกปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก ที่เมืองซ่านเหว่ย สาธารณรัฐประชนจีน ในระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2562 โดยได้ฝึกวางแผนการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกร่วมกันกับกำลังนาวิกโยธินจีน รวมถึงได้ทำการฝึกยกพลขึ้นบก ที่สนามฝึกเมืองซ่านเหว่ย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยใช้ยานลำเลียงพลสะเทินน้ำสะเทินบก ยานลำเลียงพลเบาะอากาศ (LCAC) และเฮลิคอปเตอร์ ของ กองทัพเรือจีน เป็นยานพาหนะในการลำเลียงกำลังนาวิกโยธินขึ้นบก สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี เมื่อยึดที่หมายได้ตามแผนจึงถอนกำลังกลับขึ้นเรือ LPD 987 และพิธีปิดการฝึกผสม BLUE STRIKE 2019 เป็นอันเสร็จสิ้นการฝึกผสม BLUE STRIKE 2019

การฝึกผสมภายใต้ชื่อรหัส BLUE STRIKE นี้ เป็นการฝึกแลกเปลี่ยนระหว่างกองทัพเรือ กับกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน มีวงรอบการฝึกทุก 2 ปี และผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละครั้งการฝึก นับเป็นโอกาสอันดีในการกระชับความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเหนืออื่นใดเป็นการสะท้อนความมีมิตรภาพที่ ดีระหว่างกัน ที่มีมาอย่างยาวนานแต่อดีตมาจนปัจจุบันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น
สำหรับกำลังฝ่ายไทย ประกอบด้วย เรือหลวง นเรศวร และเรือหลวงบางปะกง (หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ) และกำลังหมวดฝึกนาวิกโยธิน จากกองพลนาวิกโยธิน โดยเข้าร่วมการฝึก ระหว่าง 2-8 พฤษภาคม 2562 มี พลเรือตรี ไพศาล มีศรี ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกต ที่ 2 เป็น ผู้อำนวยการฝึกผสม Blue Strike 2019 และ นาวาเอก วรพงษ์ ทองเรือง รอง ผู้บัญชาการพลนาวิกโยธิน เป็น รองผู้อำนวยการฝึกผสม Blue Strike 2019 และ หัวหน้าชุดควบคุมหมวดฝึกนาวิกโยธิน กองอำนวยการฝึกผสม BLUE RTRIKE 2019


สำหรับเรือยกพลขึ้นบก LPD. 987 เป็น เรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ของ กองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเป็นเรือยกพลขึ้นบก รุ่นล่าสุดของกองทัพเรือจีน มีขีดสรรถนะที่สำคัญคือ เป็นอู่ลอยในตัวเอง ที่สามารถบรรทุกยานพาหนะไปด้วยได้หลากหลายแบบ อาทิ ยานเบาะอากาศ Landing Craft Air Cushion (LCAC) / รถลำเลียงพลสะเทินน้ำสะเทินบก นอกจากนี้ยังมีดาดฟ้าและโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงขนาดกลาง มีขีดความสามารถลำเลียงทหารนาวิกโยธินพร้อมยุทโธปกรณ์ได้ จำนวน 800 นาย หรือ 1 กองพันยกพลขึ้นบก สามารถสถาปนาเป็นโรงพยาบาลลอยน้ำ มีระวางขับน้ำประมาณ 25,000 ตัน มีโรงครัวพร้อมรับคนได้จำนวนมาก จึงมีประโยชน์มากทั้งในยามสงคราม หรือในกรณีเกิดมีภัยพิบัติทางทะเลหรือชายฝั่ง


ปัจจุบัน เข้าประจำการในสังกัด กองบัญชาการกองเรือภาคใต้ ของกองทัพเรือจีน ขึ้นระวางประจำการเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา สำหรับเรือยกพลขึ้นบก LPD. 987 เป็น เรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ของ กองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเป็นเรือยกพลขึ้นบก รุ่นล่าสุดของกองทัพเรือจีน มีขีดสรรถนะที่สำคัญคือ เป็นอู่ลอยในตัวเอง ที่สามารถบรรทุกยานพาหนะไปด้วยได้หลากหลายแบบ อาทิ ยานเบาะอากาศ Landing Craft Air Cushion (LCAC) / รถลำเลียงพลสะเทินน้ำสะเทินบก นอกจากนี้ยังมีดาดฟ้าและโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงขนาดกลาง มีขีดความสามารถลำเลียงทหารนาวิกโยธินพร้อมยุทโธปกรณ์ได้ จำนวน 800 นาย หรือ 1 กองพันยกพลขึ้นบก สามารถสถาปนาเป็นโรงพยาบาลลอยน้ำ มีระวางขับน้ำประมาณ 25,000 ตัน มีโรงครัวพร้อมรับคนได้จำนวนมาก จึงมีประโยชน์มากทั้งในยามสงคราม หรือในกรณีเกิดมีภัยพิบัติทางทะเลหรือชายฝั่ง ปัจจุบัน เข้าประจำการในสังกัด กองบัญชาการกองเรือภาคใต้ ของ กองทัพเรือจีน ขึ้นระวางประจำการเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

นิราช ทิพยฺศรี/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 099535645

 

You may have missed