สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน​ กรมธนารักษ์​ ขอเชิญชวนเยาวชน​ นิสิต​ นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา​เข้าร่วมประกวดจัดทำภาพยนต์การ์ตูนแอนิมิชั่น​ ในหัวข้อเรื่อง​ ” วิวัฒนาการเงินตราไทย​ “

1 min read

สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน​ กรมธนารักษ์​ ขอเชิญชวนเยาวชน​ นิสิต​ นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา​เข้าร่วมประกวดจัดทำภาพยนต์การ์ตูนแอนิมิชั่น​ ในหัวข้อเรื่อง​ ” วิวัฒนาการเงินตราไทย​ “

 


ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า​กว่า​ 200,000 บาท( สองแสนบาทถ้วน)​ โดยเนื้อหาของผลงานผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องมีเนื้อหาในหัวข้อที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทยและผู้ส่งผลงานสามารถตั้งชื่อเรื่องได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้อง​กับหัวข้อและเนื้อหาการประกวด
คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นเยาวชน​ นิสิต​ นักศึกษาระดับอุดมศึกษา​ ของสถาบันการศึกษาในประเทศโดยแต่ละสถาบันสามารถส่งผู้เข้าประกวดการแข่งขันได้มากกว่า​ 1​ทีมหรือแบบทีม​3-5คนพร้อมตั้งชื่อทีม
โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่​ http://www.sendspace.com/file/otqmkq​ หรือ​ scan​ QR code หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร​02-2820236 ต่อ7101-7110