ฉะเชิงเทรา-รองผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรารับมอบอุปกรณ์การป้องกันไวรัสโควิด-19 จากผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทคซิตี้ (ชมคลิป)

1 min read

ฉะเชิงเทรา-รองผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรารับมอบอุปกรณ์การป้องกันไวรัสโควิด-19 จากผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทคซิตี้เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 

วันนี้ (30 มี.ค.63) ที่ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอาเซียน ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงทรา นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายสมบัติ ทั่งทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จากนางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา และนางสุรีย์ วศินพิตรพิบูลย์ ผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ประกอบด้วย

หน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค ขนาด 2 ลิตร จำนวน 200 แกลลอน น้ำยาฟอกขาว ขนาด 5 ลิตร จำนวน 50 แกลลอน เครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค จำนวน 5 เครื่อง และสเปรย์แอลกอฮอล์สูตร 75% ขนาด 60 ML จำนวน 100 ขวด
โดยแอลกอฮอร์สูตร 75 % ได้รับความร่วมมือจาก ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกันผลิตขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด-19

นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทคซิตี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.เขาดิน อ.บางปะกง กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาการแพร่รบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19กระจายเป็นวงกว้างมากขึ้น ทำให้เกิดการขาดแคลนอุปกรณ์การป้องกันเชื้อไวรัสเป็นอย่างมาก จำเป็นอย่างยิ่งที่ภาคเอกชนต้องร่วมมือกับภาครัฐ ในการช่วยเหลือแก่ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 มาสู่ครอบครัว ตลอดจนหมู่บ้าน และชุมชนต่างๆในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา


ด้านนายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า อุปกรณ์การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ได้รับมอบในวันนี้ ได้แบ่งเป็น 2 ส่วน โดยจะมอบให้บุคลากรทางแพทย์ในจังหวัดฉะเชิงเทราได้นำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ โรงพยาบาล สถานีอนามัย และรพ.สต. และอีกส่วนจะมอบให้อำเภอที่ตั้งด่านตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางข้ามพื้นที่ภายในจังหวัดฉะเชิงเทราด้วย


**********************