‘หม่อมเต่า’ ต้อนรับ ปลัดกระทรวงการจ้างงานฯ อียู กระชับความร่วมมือคุ้มครองแรงงาน

1 min read

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายโยสต์ โคร์เทอ (Mr.Joost Korte) ปลัดกระทรวงการจ้างงาน กิจการสังคม และการหลอมรวมทางสังคมแห่งสหภาพยุโรป เข้าเยี่ยมคารวะหารือข้อราชการด้านแรงงาน กระชับความร่วมมือส่งเสริมคุ้มครองแรงงานไทย
และกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศ

 

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายโยสต์ โคร์เทอ (Mr.Joost Korte) ปลัดกระทรวงการจ้างงาน กิจการสังคม และการหลอมรวมทางสังคมแห่งสหภาพยุโรป ณ ห้องแสงสิงแก้ว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

 

สำหรับประเด็นการสนทนาของฝ่ายสหภาพยุโรป ได้แก่ การแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับ Thailand – EU Labour Dialogue
ซึ่งริเริ่มจากการเห็นพ้องร่วมกันทั้งสองฝ่าย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 และขอบคุณที่กระทรวงแรงงานได้เชิญเข้าร่วมในการประชุมระดับสูงด้านแรงงาน ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 การชี้แจงสถานการณ์ของแรงงานไทยที่เก็บผลไม้ป่า (ลูกเบอร์รี่) ในพื้นที่รัฐสมาชิกสหภาพยุโรป ประเทศฟินแลนด์และประเทศสวีเดน


โดยเน้นย้ำให้สหภาพยุโรปให้การคุ้มครองแรงงานไทย การแสดงความชื่นชมประเทศไทยในการเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ให้สัตยาบันพิธีสารส่วนเสริมอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ.1930 (P29) และอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง ค.ศ.2007


โดยสหภาพยุโรปยังคงสนับสนุนความร่วมมือกับไทยต่อไปในการต่อต้านการใช้แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์โดยเฉพาะในภาคประมง
ซึ่งจะขยายความร่วมมือออกไปสู่ระดับภูมิภาคต่อไป และได้เน้นย้ำถึงประเด็นด้านแรงงานว่าเป็นประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการเมืองระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศไทยอีกด้วย