สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ มีมติเลือก ผอ. คนใหม่ ให้เวลาทดลองงาน 4 เดือน

1 min read

 

พิมพ์ไทยออนไลน์ // เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. ที่ผ่านมา ที่สำนักงาน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้คำสั่้งประกาศดังนี้

 

เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้อำนวยการ สมาคมฯ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีมติพิจารณาเลือก “นายศิลป์ฟ้า ตันสราวุธ” ทำ
หน้าที่ผู้อำนวยการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ โดยให้มีระยะทดลองงาน ๔ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

 

Cr. : ชมรมสื่อสังคมออนไลน์