สวนนงนุช ร่วมกับ บริษัท Enapter แสดงเทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนสะอาด (ชมคลิป)

1 min read

สวนนงนุช ร่วมกับ บริษัท Enapter แสดงเทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนสะอาด

 

ที่ ห้องประชุมริมบึง 2 นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา พร้อมด้วย นายเซบาสเตียน ยุสตุส ชมิดท์ ประธานกรรมการบริษัท Enapter ร่วมเปิดงานแถลงข่าวการจัดประชุมสาธิตการสร้างระบบ กริดโดยมีพนักงานบริษัท Enapter กว่า 50 คน จากทั่วโลก เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง


นายเซบาสเตียน ยุสตุส ชมิดท์ ประธานกรรมการบริษัท Enapter สำหรับการจัดประชุมสาธิตการสร้างระบบ กริด ในครั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการสร้างระบบพลังงานอิสระที่ไม่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าหลักของประเทศ อีกทั้งเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้ไฮโดรเจนอย่างปลอดภัย เพื่อให้เป็นพลังงานทางเลือกและร่วมกันสร้างระบบพลังงานโซลาร์ไฮโดรเจนที่สวนนงนุช


ทั้งนี้สำหรับการจัดประชุมสาธิตการสร้างระบบ microgrid นั้นด้วยสวนนงนุชเป็นสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนที่มีชื่อเสียงระดับโลกเป็นสวนที่เป็นที่รูกจักในการเป็นศูนย์วิจัยพันธ์ุพืชที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรักษาพันธุ์พืชและดอกไม้ และยังเป็นสถานที่จัดงานพืชสวนระดับโลกอยู่เป็นประจำ ดังนั้นสถานที่แห่งนี้จึงเหมาะสมอย่างมากที่จะใช้แสดงระบบของ Enapter ทั้งนี้จึงเชื่อว่าไฮโดนเจนเป็นเทคโนโลยีที่จะทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและจะมีผลอย่างมากต่อระบบพลังงานในอนาคต และรักษาสภาพแวดล้อมของโลก

ซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่มีราคาถูกและมีอยู่อย่างแพร่หลาย ระบบกักเก็บพลังงานไฮโดรเจนเป็นเทคโนโลยีที่สามารถกักเก็บพลังงานได้เป็นเวลานาน โดยจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของการใช้พลังงาสทดแทนได้ และที่สำคัญการผลิตไฮโดรเจนสะอาดจากพลังงานทดแทนนั้นปราศจากการปล่อยคาร์บอนและยังสามารถนำไปใช้ในภาคส่วนอื่น ๆได้อีกเช่น ในภาคส่วนการขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม และในภาคการผลิตความร้อน


ด้านนายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า สวนนงนุชมีความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีไฮโดรเจน และยังเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนนาดังกล่าวร่วมกับบริษัท Enapter ในการแสดงการสร้างไมโครกริดที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และมีไฮโดรเจนเป็นระบบกักเก็บพลังงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างตัวอย่างและให้ความรู้ เพื่อมุ่งสู่อนาคตของการใช้พลังงานทดแทนเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่าที่ผู้เชียวชาญคาดว่าจะเป็นอนาคตของการกักเก็บพลังงาน

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323