กรมการศาสนา เผย 13 พระอารามหลวง ยังไร้เจ้าภาพกฐินพระราชทาน เชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาแจ้งความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวง

1 min read

กรมการศาสนา เผย 13 พระอารามหลวง ยังไร้เจ้าภาพกฐินพระราชทาน เชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาแจ้งความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวง

 

 

วันที่ 24 กันยายน 2562 นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า ตามราชประเพณี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ สมาคม มูลนิธิ บริษัทห้างร้าน และประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาที่มาขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา

ณ พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักรในกฐินกาล จำนวน 292 พระอาราม และวัดไทยในต่างประเทศ จำนวน 31 วัด ซึ่งในปี 2562 ได้กำหนดกฐินกาล ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2562 และกำหนดเริ่มพระกฐินหลวงในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ซึ่งขณะนี้มีพระอารามหลวงจำนวน 13 พระอาราม ที่ยังไม่มีผู้แจ้งความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ได้แก่ 1.วัดคูยาง จังหวัดกำแพงเพชร 2.วัดชัยสามหมอ จังหวัดชัยภูมิ 3.วัดราชบุรณะ จังหวัดชุมพร 4.วัดตันตยาภิรม จังหวัดตรัง 5.วัดแจ้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

6.วัดเซกาเจติยาราม จังหวัดบึงกาฬ 7.วัดไพรสณฑ์ศักดาราม จังหวัดเพชรบูรณ์ 8.วัดศรีมงคลใต้ จังหวัดมุกดาหาร 9.วัดจองคำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 10.วัดพุทธาธิวาส จังหวัดยะลา 11.วัดกวิศราราม จังหวัดลพบุรี 12.วัดหนองโว้ง จังหวัดสุโขทัย 13.วัดธรรมบูชา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนั้น กรมการศาสนา จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาแจ้งความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงดังกล่าวได้ที่กรมการศาสนา ก่อนจะถึงช่วงเริ่มถวายผ้าพระกฐิน

อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อไปว่า กฐินพระราชทาน เป็นผ้าพระกฐินที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานให้แก่ผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายยังพระอารามหลวงต่าง ๆ นอกเหนือจากพระอารามหลวงสำคัญที่ทรงกำหนดไว้ จำนวน 18 พระอาราม เนื่องจากปัจจุบันพระอารามหลวงมีจำนวนมาก จึงเปิดโอกาสให้กระทรวง กรมต่างๆ ตลอดจนคณะบุคคลหรือบุคคลทั่วไปที่สมควรขอรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวาย และผู้ที่ได้รับพระราชทานจะเพิ่มไทยธรรม เพื่อถวายพระราชกุศลตามกำลังศรัทธาของตนก็ได้ โดยกรมการศาสนาจัดผ้าพระกฐินพระราชทานและบริวารพระกฐิน ประกอบด้วย 1.ไตรจีวร 2.ผ้าห่มพระประธาน 3.เทียนพระปาติโมกข์

4.บาตรพร้อมถุงบาตร 5.ปิ่นโตสแตนเลส 6.ช้อนส้อมคาว-หวาน พร้อมซองบรรจุ 7.กระติกน้ำไฟฟ้า 8.ชุดแก้วน้ำกระบะมุก 9.โคมไฟตั้งโต๊ะ 10.พรม 11.หมอนหนุนพร้อมปลอกสีเหลืองอ่อน 12.ผ้าแพรสีเหลืองอ่อน 13.ชุดอุปกรณ์เครื่องมืองานช่างทั่วไป ดังนั้น หากกระทรวง ทบวง กรม คณะบุคคลหรือบุคคลทั่วไปมีความประสงค์จะขอรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวาย ณ พระอารามหลวงในปี 2562 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการศาสนา www.dra.go.th หรือ โทร 0 2209 3721