งาน “มหกรรมข้าวจังหวัดนครสวรรค์”ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดข้าวปลอดภัยอินทรีย์

1 min read

งาน “มหกรรมข้าวจังหวัดนครสวรรค์”ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดข้าวปลอดภัยอินทรีย์

 

จังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์จัดงาน “มหกรรมข้าวจังหวัดนครสวรรค์”ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดข้าวปลอดภัย/อินทรีย์​ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจัดขึ้น ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2562
การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพ, ขยายช่องทางด้านการตลาดให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรข้าวปลอดภัย/อินทรีย์ของจังหวัดนครสวรรค์และเพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวปลอดภัย/อินทรีย์ ให้เป็นที่รู้จักเกิดเครือข่ายทางการค้ามากยิ่งขึ้น


วันนี้( 5 มิ.ย.) นายปรีชา เดชพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานกล่าวว่า “จังหวัดนครสวรรค์ได้ให้ความสำคัญต่อนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมสินค้า เกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ ส่งเสริมการตลาดแก่ สินค้าเกษตรรวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย เป็นการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนตั้งแต่ฐานรากและเชื่อมโยงการตลาดให้สินค้าท้องถิ่นมีแหล่งจำหน่ายสินค้า และขยายช่องทางการตลาดให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รับรู้ว่า จังหวัดนครสวรรค์ เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีมาตรฐาน เป็นการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนและท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์ให้ดียิ่งขึ้น


การจัดงานในวันนี้ ถือเป็นการร่วมบูรณาการทั้งภาคเอกชนและภาคราชการ ที่ให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการผลิตสินค้าและผู้บริโภค ในโอกาสนี้ กระผมขอเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติช่วยสนับสนุนสินค้าของจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพได้มาตรฐานผลิตต่อยอดจากภูมิปัญญาของคนจังหวัดนครสวรรค์ และขออวยพรให้ผู้ประกอบการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และสินค้า OTOP ของจังหวัดนครสวรรค์ประสบความสำเร็จในการจำหน่ายสินค้า และมีคู่ค้าจากการเจรจาการค้า ในครั้งนี้ด้วย”


ภายในงานพบกับสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกลุ่มเกษตรกรข้าวปลอดภัย/อินทรีย์ ปลารสเด็ดปากน้ำโพ และอาหารซึ่งได้พัฒนาอยู่ในขั้นปลอดภัย รวมทั้งสินค้า OTOP มาแสดงและจำหน่าย เชิญรับชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง ข้าวทิพย์ ธิดาดิน (5 มิ.ย.), หญิง ธิติกานต์ (6มิ.ย.), บิว พงค์พิพัฒน์ (7 มิ.ย.), แมงปอ ชลธิชา (8 มิ.ย.) และเอิร์น เดอะสตาร์ (9 มิ.ย.) ร่วมกิจกรรมซื้อสินค้า นาทีทองสุดคุ้มทุกวัน ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 – 21.00 น.