โครงการยกระดับสินค้าsmeไทยก้าวไกลสู่อาเซี่ยน

1 min read

โครงการยกระดับสินค้าsmeไทยก้าวไกลสู่อาเซี่ยน

 

จังหวัดระยองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนายสุรศักดิ์เจริญศิริโชต มอบให้พานิชจังหวัด โดยนางวรัญญา ถนอมพันธุ์ ดำเนินงานโครงการยกระดับสินค้าsmeไทยก้าวไกลสู่อาเซี่ยนโดยจะดำเนินงานทั้งหมด3ครั้ง ซึ่งจัดไปแล้ว2ครั้งที่เซ็นทรัลพิษณุโลกกับ่ทีเซ็นทรัลอุดรธานี แต่การจัดงานในครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่3ได้มาจัดที่ เจ เจ มอลล์ ตลาดนัดติดแอร์ กรุงเทพมหานครแลละ การจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อยกระดับสินค้าระยองให้ก้าวไกลสู่อาเซี่ยน

โดยนำสินค้าของดีจากระยองที่มีอยู่มากมาย เช่นอาหารทะเล อาหารทะเลแปรรูป ผลไม้ และสินค้าหัตกรรม เช่นหมอนยางพารา เป็นต้นมาจัดจำหน่าย
ส่วนผลผลไม้ตามฤดูกาลที่นำมาจำหน่าย เช่น ทุเรียน เงาะ สละ ลองกอง เป็นที่น่าสนใจของผู้มาเที่ยวชมได้จับจ่ายซื้อกันเป็นจำนวนมาก
งานจะจัดตั้งแต่ วันที่29 พฤษภาคม ถึงวันที่2 มิถุนายน 2562นี้เป็นต้นไป