กำนันเขาดินนำทีมชาวบ้านร้องขอคืบหน้าโครงการ EECผ่านศูนย์ดำรงธรรม (ชมคลิป)

1 min read

กำนันเขาดินนำทีมชาวบ้านร้องขอคืบหน้าโครงการ EECผ่านศูนย์ดำรงธรรม

 

วันนี้ (16 ก.ย.62) ได้มีตัวแทนชาวบ้านจาก ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทราและ อ.พานทอง จ.ชลบุรี คน นำโดย นายโชคป์ทวีท์ อ้นถาวร กำนัน ตำบลเขาดิน และกลุ่ม สนับสนุนการพัฒนาชุมชน เดินทางไปที่ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เพื่อให้ช่วยเป็นสื่อกลางนำเสนอความจริงฝั่ง ECC ออกสู่สาธารณชน หลังมีผู้ไม่หวังดีปั่นป่วนถ่วงความเจริญ ต่อจากนั้น เดินทางไปติดตามทวงถามความคืบหน้าเรื่องโครงการ EEC ที่ศูนย์ดำรงธรรม​ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

โดยมี​ นาย​ สมพาศ​ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรับหนังสือ นายโชคป์ทวีท์ อ้นถาวร กำนัน ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การเดินทางมาที่ ศูนย์ดำ​รง​ธรรม​ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี​ วันนี้ เพื่อติดตามทวงถามความคืบหน้าเรื่องที่ตัวแทนชาวบ้านกว่า 100 คน ในวันที่ 30​ สิงหาคม​ 2562​ที่ผ่านมา จาก ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา และ อ.พานทอง จ.ชลบุรี มีการยื่นข้อร้องเรียนเพื่อขอให้รัฐบาลเดินหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และติดตามความคืบหน้า เรื่องการยื่นหนังสือให้ตรวจสอบประวัติแกนนำสมาชิกกลุ่มผู้ต่อต้าน ว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงหรือไม่ทุกวันนี้ยังไม่ยอมหยุดความเคลื่อนไหวในพื้นที่รวมถึงต้องการให้กำลังใจทีมงาน ท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและโครงการอีอีซีในการทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดต่อไป


นอกจากนี้ ตัวแทนชาวบ้านทั้งจาก ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา และ อ.พานทอง จ.ชลบุรี เดินทางที่ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในวันนี้ เพื่อขอให้นำเสนอข่าวผู้สนับสนุนโครงการ EEC ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จริง การนำเสนอข้อมูลจากผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ที่ส่งถึงท่านนายกประยุทธ์ จันทร์โอชา เผยแพร่ออกสู่สาธารณชนให้รับทราบข้อมูลที่แท้จริง จึงมาขอเข้าพบพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจกับท่านผู้อำนวยการ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในการอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวสารจากฝั่งผู้สนับสนุนโครงการ EEC ออกสู่สายตาประชาชนคนดูผ่านสถานีต่อไป


สำหรับข้อเรียกร้องที่ยื่นศูนย์ดำรงธรรมที่ผ่านมาคือ ตัวแทนชาวตำบลพานทอง นำตัวแทนชาวบ้านตำบลเขาดินและตำบลพานทอง กว่า 100 คน ถือสำเนาบัตรประชาชนชาวบ้าน ที่สนับสนุน EEC มากกว่า 500 คน เข้ายื่นหนังสือถึงพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ (EEC) เพื่อขอความเป็นธรรม โปรดรับฟังพลังเสียงจริงจากชาวบ้านที่เห็นด้วยกับการสร้าง โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ (EEC) ในเขตพื้นที่เขาดินและขอให้เร่งประกาศการเปลี่ยนผังเมืองโดยเร็ว โดยมี นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการสายงานพัฒนาพื้นที่และชุมชน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เป็นผู้รับมอบหนังสือ


สำหรับสาระสำคัญของหนังสือฉบับดังกล่าว เป็นผลสืบเนื่องจากการที่รัฐบาลจัดให้มีโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือEEC และมีผู้สนใจเข้ามาลงทุนเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความเจริญ เกิดการพัฒนา ทั้งด้านการศึกษาและเศรษฐกิจในพื้นที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเดิมในผังเมืองรวมของชุมชนบางปะกงถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่สีเขียว ชาวบ้านจึงไม่สามารถดำเนินการใดๆได้นอกจากทำเกษตรกรรมเท่านั้นด้วยข้อจำกัดของผังเมืองเดิมทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการค้าขายอื่นใดได้ นอกจากการทำเกษตรกรรม ไม่สามารถสร้างตึกหรืออาคารสูงเพื่อจัดทำโรงงานหรือธุรกิจอื่นใดได้

อีกทั้งน้ำทะเลลุกล้ำเข้าเขตพื้นที่การเกษตร เป็นภัยธรรมชาติที่ไม่อาจควบคุมได้ ทำให้ผลผลิตไม่แน่นอน รายได้ไม่คงที่ ไม่อาจวางแผนครอบครัว หรือส่งเสริมบุตรหลานให้ได้รับการศึกษาที่ดีได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงผังเมืองให้เป็นพื้นที่ที่สามารถลงทุนทำธุรกิจด้านอื่นๆ นอกเหนือจากเกษตรกรรมสำเร็จจะก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างเงินให้กับชุมชน ได้มีรายได้เพิ่มมากกว่าการทำเกษตรกรรม และเมื่อมีนักลงทุนเข้ามาพัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชน จึงเป็นโอกาสที่ดีของชุนชนเขาดินถึงต้องรวมพลังร่วมกันผลักดันโครงการ EEC ให้เกิดขึ้นและสำเร็จโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชุมชนต่อไป