กพร. ประกาศ พร้อมช่วยเหลือพนักงานทีวีดิจิทัล สู่ผู้ประกอบการ

1 min read

 

พิมพ์ไทยออนไลน์ // กพร. เตรียมความพร้อมฝึกอาชีพ เพื่อเสริมทักษะให้กับ พนักงานทีวีดิจิทัล ที่ได้รับผลกระทบจากการคืนใบอนุญาตประกอบการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม สู่การมีงานทำและประกอบอาชีพอิสระ

 

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน (รง.) เปิดเผยว่า จากกรณีผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล จำนวน 7 ช่อง ตัดสินใจคืนใบอนุญาตประกอบการ ส่งผลให้พนักงานสังกัดทีวีดิจิทัลเตรียมมองหาอาชีพใหม่ ซึ่งในส่วนนี้ กพร.เตรียมวางแผนรองรับเพื่อปรับเปลี่ยนหรือเสริมทักษะให้สามารถทำงานใหม่ได้ โดยพนักงานที่สนใจจะประกอบอาชีพอิสระ หรือเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการ สามารถเข้ารับการฝึกเพื่อพัฒนาตนเองในสาขาที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีการจัดฝึกอบรม ซึ่งมีทั้งหลักสูตรระยะสั้น ตั้งแต่ 3 วัน ถึง 10 วัน และหลักสูตรระยะยาว ที่ใช้ระยะเวลาการฝึกตั้งแต่ 4 เดือน ถึง 6 เดือน

หลักสูตรระยะสั้นที่ดำเนินการฝึก เช่น การประกอบอาหารไทย ผู้ช่วยช่างแต่งผม การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม การจัดการธุรกิจและการขายสินค้าออนไลน์ เทคนิคการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว ศิลปะการต่อผ้าและงานควิลท์ ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ การจัดการสินค้าคงคลังด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรด้านภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาอาเซียน หลักสูตรด้านช่าง เช่น ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน การติดตั้งกล้องวงจรปิด เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้สนใจฝึกอบรมแต่ไม่สะดวกในการเดินทาง สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซด์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ www.dsd.go.th เลือกเมนู online training มีให้เลือกศึกษาถึง 15 รายการ และเมื่อผ่านการอบรมแล้ว จะบูรณาการร่วมกับกรมการจัดหางาน เพื่อแจ้งตำแหน่งงานว่างให้ทราบอีกด้วย

นายสุทธิ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับพนักงานที่ถูกเลิกจ้างนั้น กระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรวมสำนักงานประกันสังคม เข้าประสานให้ความช่วยเหลืออีกทางหนึ่งด้วยแล้ว อาทิ การจ่ายเงินชดเชยกรณีว่างงาน รวมถึงด้านอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่ต้องดำเนินต่อไป

“การพัฒนาทักษะให้กับกำลังแรงงานเป็นภารกิจหลักของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาแรงงานคุณภาพป้อนตลาดแรงงาน โดยเฉพาะสาขาที่ขาดแคลน รวมถึงการส่งเสริมและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับผู้ที่ว่างงาน เพื่อผันตัวเองเป็นผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งกพร.มีหน่วยงานตั้งอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ผู้สนใจฝึกอาชีพสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 กด 4 หรือติดต่อกองสื่อสารองค์กร 0 2245 4035 รวมถึงติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ www.dsd.go.th”

Cr. : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.)