สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล จัดงาน GALA DINNER “รางวัลเกียรติยศโลก” 2022

1 min read

สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล จัดงาน GALA DINNER “รางวัลเกียรติยศโลก” 2022

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ.โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล(ประเทศไทย) จัดงาน “GALA DINNER” รางวัลเกียรติยศโลก FIABCI – Thai PRIX DEXC ELLENCE AWARDS 2022 ได้รับเกียรติจาก “นายธีรัชน์ อัตนวานิช” รองปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มกิจการด้านทรัพย์สิน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งกล่าว ปาฐกถา ” นโยบายการเงิน และอสังหาริมทรัพย์ไทย”

ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก “ดร.โสภณ พรโชคชัย” นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล(ประเทศไทย) กล่าวถึง “สถานการณ์ตลาดอสังหาอาเซียน” งานในวันนี้ยังได้จัดพิธีมอบโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร รางวัลเกียรติยศโลก FIABCI – Thai PRIX DEXC ELLENCE AWARDS 2022 และรางวัลอสังหาฯดีเด่น ประเภทต่างๆ

งานในครั้งมีนักธุรกิจทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ มาร่วมงานกันอย่างคลับคลั่ง อาทิ คุณเสาวภา แบร์นฮาร์ด-งามแสง CEO บริษัท มาเรียนา เรียล เอสเตท จํากัด / คุณธริดา ธีระธดานนท์ / คุณชมพูนุท พรหมประกาย Witch Property โดยบริษัท เจแอนด์บี เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด / คุณหนูเพชร จำปาทอง
หจก.แบ่งปันความสุขใจ / คุณชูโบดีบ พลาซันต้า ดัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณพีรญา วงศรานุชิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด บริษัท ไฮไลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศ และชาวต่างชาติอย่างมากมาย ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ต่อไป