ระยอง-“โครงการนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก” จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 1

1 min read

ระยอง-“โครงการนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก” จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 1

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด เดินหน้าแผนการจัดตั้ง “โครงการนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก” บนพื้นที่ 1,546.55 ไร่ โดยมอบหมายให้บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเต็มรูปแบบครั้งที่ 1 เตรียมรวบรวมข้อมูลรายละเอียดจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก จ.ระยอง


วันนี้ (2 สิงหาคม 2565) นายจ้าว ปิง กรรมการบริหาร บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด เปิดเผยว่า “วันนี้ได้มอบหมายให้ บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ในฐานะบริษัทที่ปรึกษา จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยมีนายวิจิตร พาผลงาม ปลัดอาวุโส อำเภอบ้านค่าย ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุม ณ. อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อความสมบูรณ์ในการจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)”


“ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทฯได้จัดทำการรับฟังความคิดเห็นและส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเปลี่ยนชื่อโครงการจากสวนอุตสาหกรรม เอส เอส พี ระยอง เป็นนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ให้แก่ สผ. เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่ง สผ. ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัทฯ ว่าบริษัทฯ ควรจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก เฉพาะบนพื้นที่ 1,546.55 ไร่ เท่านั้น ซึ่งเป็นพื้นที่ของบริษัทฯ ที่ได้ซื้อมาเพียงบางส่วนจากโครงการ สวนอุตสาหกรรม เอส เอส พี ระยอง เดิมที่มีพื้นที่ทั้งหมดกว่า 2,000 ไร่” นายจ้าว ปิง กล่าว


โดยกระบวนการจัดทำรายงานฉบับนี้ จะเป็นการจัดทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมครบทั้งกระบวนการ ซึ่งต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน รวม 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ที่ได้จัดขึ้นในวันที่ 2 สิงหาคม นี้เป็นการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ และครั้งที่ 2 มีแผนจะจัดขึ้นประมาณเดือนกันยายน 2565 เป็นการประชาสัมพันธ์มาตรการการดูแล การควบคุม ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ให้สามารถอยู่ร่วมกับประชาชนได้อย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน


สำหรับอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาอยู่ในนิคมฯ นี้จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเบาที่ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อาทิ อุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือแพทย์ อาหาร เครื่องประดับ เป็นต้น และอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มอนาคต (New S-curve) ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) อาทิ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ ดิจิทัลและการแพทย์ครบวงจร เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ เป็นต้น


นายจ้าว ปิง กล่าวย้ำอีกว่า ทั้งนี้ การพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอกอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแล ตาม พ.ร.บ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อีกทั้งยังมุ่งหวังให้ประชาชนมีวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยยึดมั่นนโยบายการพัฒนาด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่ เน้นการมีส่วนร่วมเสริมสร้างและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการมีแหล่งงาน แหล่งรายได้ขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่