ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด ได้มอบรถเฉพาะกิจพยาบาลให้ กู้ภัยฉะเชิงเทรา จุดบางคล้าไว้ใช้ในงานสาธารณกุศลต่างๆในกิจการกู้ภัย

1 min read

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด ได้มอบรถเฉพาะกิจพยาบาลให้ กู้ภัยฉะเชิงเทรา จุดบางคล้าไว้ใช้ในงานสาธารณกุศลต่างๆในกิจการกู้ภัย


เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่จุดรับแจ้งเหตุกู้ภัยฉะเชิงเทรา จุดบางคล้า เลขที่ 108 ถ.ระเบียบกิจอนุสรณ์ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา บริเวณวัดโพธิ์บางคล้า นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด ได้มอบรถเฉพาะกิจพยาบาลให้กับกู้ภัยฉะเชิงเทรา จุดบางคล้าเพื่อไว้ใช้ในงานสาธารณกุศลต่างๆในกิจการกู้ภัย โดยมี นายสราวุฒิ บุญสร้าง หัวหน้ากู้ภัยฉะเชิงเทรา จุดบางคล้า และอาสากู้ภัยฉะเชิงเทรา จุดบางคล้าเป็นผู้รับมอบ

 


นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการช่วยเหลือ ในระบบบริการทางการแพทย์ จึงได้จัดทำ รถเฉพาะกิจพยาบาลมามอบให้กับกู้ภัยฉะเชิงเทรา จุดบางคล้า ไว้เพื่อออกให้ บริการรับผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยโควิด 19 ร่วมไปถึงผู้เสียชีวิตทั้งในพื้นที่ และนอกพื้นที่ ซึ่งในการออกปฎิบัติงานทุกครั้งจะไม่มีค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ทั้งนี้การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั้นถือเป็นการทำกุศลที่ยิ่งใหญ่

 


แต่บางทีเมื่อเราช่วยเหลือหรือแบ่งปันบางสิ่งบางอย่างให้กับคนอื่นนั้น บางทีเราอาจจะไม่ได้คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้น แต่มันอาจจะมีประโยชน์หรือมีคุณค่าทางจิตใจต่อชีวิตคนๆนึงได้เหมือนกัน เพราะเขาอาจจะไม่เคยได้รับสิ่งนั้นเลย มันทำให้พวกเขาเหล่านั้นรู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณคนที่มอบให้กับพวกเขาก็เป็นได้ #ดูแลพี่น้องเรา #อาสาไม่ใช่อาชีพ

 

…..สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา