บลูเทค ซิตี้ ร่วมกับมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อใช้ในภารกิจโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 min read

บลูเทค ซิตี้ ร่วมกับมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อใช้ในภารกิจโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

 


เมื่อวันที่ (24 มี.ค.65) บลูเทค ซิตี้ ร่วมกับมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับศูนย์พักคอยวัดเขาดิน ต.เขาดิน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในกลุ่มเสี่ยงและส่งต่อให้ความช่วยเหลือ ผู้เฝ้าระวัง กักตัว 7 วัน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 และกักตนเองที่บ้านส่งผลให้ขาดรายได้ในช่วงถูกกักตัว
บลูเทค ซิตี้และมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ ได้ตระหนักถึงผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเพื่อส่งต่อความห่วงใยไปยังพี่น้องชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา

และพื้นที่อำเภอบางปะกงให้ปลอดภัยจากโควิด-19 โดยได้อุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบด้วย ฟูก PVC จำนวน 30 ชุด/ มาม่า จำนวน 50 กล่อง / น้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค / ข้าวสาร 5 กิโลกรัม จำนวน 60 ถุง / ปลากระป๋อง จำนวน 20 ลัง ให้กับศูนย์พักคอยวัดเขาดิน ต.เขาดิน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ บลูเทค ซิตี้ และ มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนภารกิจโควิด-19 และช่วยเหลือสังคม เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ได้รับผลกระทบ รวมถึงผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวจังหวัดฉะเชิงเทราทุกภาคส่วน ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน