โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรด้านงานบริการ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการบริการจัดหางาน และพัฒนาทักษะการให้บริการด้านขนส่งสาธารณะ

1 min read

กระทรวงแรงงานร่วมกับ บริษัท ไทย สมายล์บัส จำกัด บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ KICK OFF โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรด้านงานบริการ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการบริการจัดหางาน และพัฒนาทักษะการให้บริการด้านขนส่งสาธารณะ

 

วันที่ 23 มีนาคม 2565 ณ กระทรวงแรงงาน ดินแดง นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานกรรมการบริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด นาวาโท ปริญญา รักวาทิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด และนายชัยรัตน์ แสงจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด เข้าร่วมพิธี KICK OFF เปิดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรด้านงานบริการ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการบริการจัดหางาน และพัฒนาทักษะการให้บริการด้านขนส่งสาธารณะ โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้าร่วมงาน

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรด้านงานบริการ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เป็นการสืบเนื่องจาก ทางบริษัทฯ มีแผนจะขยายการให้บริการรถบัสโดยสารไฟฟ้าและเรือโดยสารไฟฟ้าให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริหารในเขตกรุงเทพและปริมณทล มากยิ่งขึ้น ซึ่งในปี ๒๕๖๗ นั้นมีเป้าหมายในการให้บริการรถบัสโดยสารไฟฟ้าทั้งหมด ๒๐๐๐ คัน และเรือโดยสารไฟฟ้า ทั้งหมด 38 ลำอำนวยความสะดวกและให้บริการกับประชาชนในการเดินทาง


บริษัทฯ จึงมีความต้องการสรรหาบุคลากร เข้าทำงานเพื่อรองรับการขยายการบริการดังกล่าว ทั้งในส่วนของพนักงานขับรถ และพนักงานต้อนรับ กว่า ๑๐๐๐๐ ตำแหน่ง และได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน สำนักปลัดกระทรวงแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมการจัดหางาน ในการประสานงานจัดหาบุคลากรด้วยระบบสารสนเทศและเครือข่ายต่างๆ ตลอดจนการจัดทำหลักสูตรและฝึกอบรม โดยมี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมเป็นพันธมิตร ซึ่งจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากร ให้ตรงกับคุณลักษณะที่ดีในงานบริการ และการขับขี่อย่างปลอดภัย มุ่งสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นการสร้างกระบวนการในการประกันคุณภาพด้านงานบริการให้กับภาคประชาชนอย่างแท้จริง และเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาการว่างงานของสังคมในปัจจุบัน