พิษณุโลก-จัดการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2565 ชมฟรี แสง เสียง สุดอลังการ (ชมคลิป)

1 min read

พิษณุโลก-จัดการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2565 ชมฟรี แสง เสียง สุดอลังการ

โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนางสุวิมล เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางสาวญาติกา แก้วบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก และภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม บูรณาการความร่วมมือจัดการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2565 ในรูปแบบการแสดง แสง เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์”เทิดยศ ยอเกียรติ มหาราชองค์นเรศราชา”


องก์ที่ ๑ ยุวราชา หงสาองค์ประกัน
องก์ที่ ๒ ศึกอโยธยา ยุพราชประกาศเอกราชธานี
องก์ที่ ๓ พระแสดงดาบคาบค่ายองอาจ ขึ้นครองราชย์สมบัติ
องก์ที่ ๔ ศึกไชยานุภาพ ปราบหงสา
องก์ที่ ๕ กษัตริย์ผู้ทรงธรรมชินราชาคู่แผ่นดิน


รอบสื่อมวลชน
วันที่ ๑๗ มกราคม 2565
เวลา ๑๙.๐๐ น. ชมการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในรูปแบบแสง เสียง( Light & Sound )
ตอน “เทิดยศ ยอเกียรติ มหาราชองค์นเรศราชา”
รอบประชาชนทั่วไป
วันที่ ๑๘ – ๒๐ มกราคม 2565
เวลา ๒๐.๐๐ น. ชมการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในรูปแบบแสง เสียง ( Light & Sound )
ตอน “เทิดยศ ยอเกียรติ มหา อราชองค์นเรศราชา”
วันที่ ๑๖ – ๒๐ มกราคม 2565
เชิญเที่ยวชมงาน “ถนนสายวัฒนธรรมเลียบวัดเคียงวัง”
ณ พระราชวังจันทน์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

เขียนข่าวโดย : ผศ.ดร.พิมพาภรณ์ วงศ์เตชะนนท์