ไทย – กัมพูชา กระชับความร่วมมือจ้างแรงงานถูกกฎหมาย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการผลิตส่งออก

1 min read

ไทย – กัมพูชา กระชับความร่วมมือจ้างแรงงานถูกกฎหมาย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการผลิตส่งออก

 

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ (Dr.SOK SOKRETHYA) นายซก ซกกรดทะยา ที่ปรึกษาส่วนตัวของสมเด็จอัครมาหเสนาบดี เดโช ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ สังศิต พิริยะรังสรรค์ สมาชิกวุฒิสภา และคณะ ในโอกาสเข้าพบ รมว.แรงงาน เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือการดูแลแรงงานกัมพูชาในไทยและการส่งเสริมให้มีการจ้างแรงงานเข้ามาทำงานในประเทศไทยเพิ่ม

โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยนายสุชาติ กล่าวว่า

ในวันนี้กระทรวงแรงงานมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่าน กระทรวงแรงงานได้รับความช่วยเหลือจากแรงงานกัมพูชาในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะแรงงานที่มาช่วยเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรตามแนวชายแดนที่ผ่านมารัฐบาลไทย โดยท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะในภาคธุรกิจส่งออก ก่อสร้าง สิ่งทอ อาหารแช่แข็ง

นายสุชาติ กล่าวว่า ที่ผ่านมากระทรวงแรงงาน ได้จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งการนำคนต่างด้าวผิดกฎหมายมาทำให้ถูกต้องโดยการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ตรวจสุขภาพและออกใบอนุญาตทำงาน การแก้ไขปัญหาผิดนายจ้างและนำเข้าสู่ระบบประกันสังคม การตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุกในสถานประกอบการ การรักษาโควิดแก่ผู้ติดเชื้อ การตรวจเชิงรุก การฉีดวัคซีน และมอบข้าวกล่องแคมป์คนงานตามโครงการปันน้ำในจากร้านค้าสู่แรงงาน

นอกจากนี้ กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานยังเตรียมทดลองทดสอบทำเอ็มโอยูพิเศษในการนำเข้าแรงงานในกิจการบางประเภท ซึ่งแรงงานที่เข้ามาจะต้องผ่านการฉีดวัคซีนจากประเทศต้นทางและกักตัวแล้ว เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้แรงงานและให้คนงานสามารถปฏิบัติงานได้ มีรายได้ มีความมั่นคงในชีวิต รวมทั้งเป็นการสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจต่อประชาชนทั่วไปอีกด้วย