พิธีมอบรางวัลนาคธรรมจักร “คนดีศรีเมืองพุทธ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔” สุดยิ่งใหญ่ ยุค “New Normal”

1 min read

พิธีมอบรางวัลนาคธรรมจักร “คนดีศรีเมืองพุทธ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔” สุดยิ่งใหญ่ ยุค “New Normal”

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ หอประชุมคุรุสภา กทม. “พลตรีหม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์ จักรพันธุ์” (โอรสใน พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าดรุณวัยวัฒน์ ปนัดดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีกรมจักรพรรดิพงษ์) ประธานในพิธีมอบรางวัลนาคธรรมจักร”คนดีศรีเมืองพุทธ”ถวายแด่พระมหาเถระและผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนา ในสาขาต่างๆผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ข้าราชการดีเด่น จิตอาสาดีเด่น เยาวชนหัวใจรักพุทธศาสนา ผู้บริหารองค์กรดีเด่น

ผู้อนุรักษ์ส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา ถวายแด่พระมหาเถระพระธรรมสุธี พระเทพวชิรโมลี พระกิตติวงศ์วิเทศ, พระมหาสมปอง ตาลปุตโต “นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย” เลขานุการในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ “นายนพรัตน์ ฉัตรเพชรตระการ” หัวหน้าสำนักงานและผู้ช่วยเลขานุการในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ประธานชมรมคนไทยรักชาติรักแผ่นดินเกิดในพระอุปถัมภ์ หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ประธานจัดงานมอบรางวัลนาคธรรมจักรปี 64

ในการนี้ “นายณัฐวุฒิ เหมือนเพ็ชร” ผู้อำนวยการข่าว(หนังสือพิมพ์สยามโฟกัสไทม์) จังหวัดสมุทรปราการได้รับเกียรติ เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลนาคธรรมจักร “คนดีศรีเมืองพุทธ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔” สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม นี้ด้วย ทั้งนี้จากการปฏิบัติงานด้านสร้างคุณงามความดี คุณประโยชน์ ต่อชุมชน สังคม บ้านเมือง และประเทศชาติ พร้อมทั้งยังทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อย่างเป็นนิจมาโดยตลอด
จัดโดย “องค์กรสภาส่งเสริมคุณธรรมความดีแห่งประเทศไทยสภาองค์กรเยาวชนสร้างชาติชมรมคนไทยรักชาติแผ่นดินบ้านเกิด”