ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.ว่าการกระทรวงแรงงาน ส่งต่อซิมการ์ดออนไลน์ หนุนทักษะคนพิการและกลุ่มเปราะบาง

1 min read

ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.ว่าการกระทรวงแรงงาน ส่งต่อซิมการ์ดออนไลน์ หนุนทักษะคนพิการและกลุ่มเปราะบาง

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ ห้องบริเวณห้องโถง ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน “ศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานแถลงข่าวการรับมอบวัสดุฝึกอบรมซิมการ์ดพัฒนาฝีมือแรงงานออนไลน์เพื่อช่วยเหลือแรงงานคนพิการ และกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

โควิด-19 จาก “นายอาเบล เติ้ง” ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปมอบให้แก่แรงงานกลุ่มคนพิการ และกลุ่มเปราะบางในการสนับสนุนการพัฒนาทักษะออนไลน์ โดยมี “นายชูศักดิ์ จันทยานนท์” ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนรับมอบ

“ศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากเป็นประธานว่า กระทรวงแรงงาน ภายใต้การนำของรัฐบาล “พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ “พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ” รองนายกรัฐมนตรี ในช่วงที่ผ่านมา ผู้ใช้แรงงานจำนวนมากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องปรับตัวให้ทันกับความปกติใหม่ (New Normal) และมีทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต

โดยแรงงานคนพิการและกลุ่มเปราะบางถือได้ว่าเป็นกลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวไม่น้อยไปกว่าแรงงานกลุ่มอื่นๆ บริษัท “หัวเว่ย เทคโนโลยี่” (ประเทศไทย) จำกัด จึงให้การสนับสนุนจัดซื้อซิมการ์ด จำนวน 500 ชุด ที่ผลิตโดยบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ “สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย” นำไปแจกจ่ายให้แก่แรงงานคนพิการและกลุ่มเปราะบาง นำไปใช้ในการฝึกอบรมต่อไป

“นายธวัช เบญจาทิกุล” อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) จัดหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ฟรีผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom Meeting โดยเน้นหลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการประยุกต์ใช้งาน และการประกอบอาชีพอิสระ กว่า 50 หลักสูตร ให้แก่แรงงานทั่วไป ได้แก่ Microsoft Excel Advanced เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ การใช้สมาร์ทโฟนขายสินค้าออนไลน์ การซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน เป็นต้น ซึ่งคนพิการและแรงงานกลุ่มเปราะบาง สามารถร่วมการฝึกอบรมได้ทุกหลักสูตรตามความสนใจและความเหมาะสม

นอกจากภารกิจด้านการฝึกอบรมแล้ว กพร.ยังมีภารกิจส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน การรับรองความรู้ความสามารถ การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน หากท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือ ดูข้อมูลทางเว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th

นางประภาพร สู่สุข อายุ 62 ปี ตัวแทนแรงงานกลุ่มคนเปราะบาง เล่าว่า เดิมตนประกอบอาชีพนวดแผนไทยแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ร้านนวดต้องปิดชั่วคราวซึ่งตนไม่มีอาชีพเสริม ว่างงานไม่มีรายได้แต่เมื่อได้รับซิมการ์ดจาก กพร.มีความตั้งใจอยากจะเรียนออนไลน์ในหลักสูตรขายสินค้าออนไลน์เพราะตนมีฝีมือในการประกอบอาหารหลากหลายเมนู จึงคิดว่าจะทำอาหารกล่องประกาศขายทางสื่อโซเชียลหารายได้ช่วงระหว่างรอการคลายล็อคสถานการณ์โควิด

นายสายัณฑ์ ดีเลิศ อายุ 40 ปี เจ้าหน้าที่ดูแลสิทธิประโยชน์และบำรุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์ให้คนพิการของสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ตัวแทนคนพิการซึ่งมีความพิการทางการเคลื่อนไหว เล่าว่า ตนรู้สึกยินดีที่ได้รับซิมการ์ด และขอขอบคุณภาครัฐที่เล็งเห็นคุณค่าคนพิการ ทำให้ไม่รู้สึกเดียวดายในสังคม ทั้งนี้ ซิมการ์ดที่ได้รับจะช่วยเปิดโลกทัศน์ของคนพิการให้กว้างไกล นอกจากใช้ในการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆที่ทาง กพร.จัดให้แล้วยังช่วยต่อยอดในการประกอบอาชีพ ซึ่งตนมีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซมอุปกรณ์ของคนพิการ จะใช้สิ่งนี้ให้เป็นโอกาสในการเปิดรับงานซ่อม และรับงานวิทยากรให้ความรู้แก่คนพิการและแรงงานทั่วไปที่สนใจ ช่วยให้มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ และตั้งใจจะใช้ซิมการ์ดนี้ให้คุ้มค่ามากที่สุดสมกับที่ กพร.มอบให้มา