“ผู้ใหญ่ใจบุญ” รวบรวมอุปกรณ์ช่วยคนพิการ ส่งต่อ “ผู้นำคนพิการ” เพื่อนำไปซ่อมแซมและนำไปมอบให้คนพิการ ผู้สูงอายุ คนยากไร้

1 min read

“ผู้ใหญ่ใจบุญ” รวบรวมอุปกรณ์ช่วยคนพิการ ส่งต่อ “ผู้นำคนพิการ” เพื่อนำไปซ่อมแซมและนำไปมอบให้คนพิการ ผู้สูงอายุ คนยากไร้

วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 “นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล” นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย และตำแหน่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน พร้อมด้วย “นายณัฐวุฒิ เหมือนเพชร” ผู้อำนวยการข่าวจังหวัดสมุทรปราการ ( หนังสือพิมพ์สยามโฟกัสไทม์) เดินทางไปยัง ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เข้าพบคุณตาประสาร อยู่เมือง และ คุณมานพ-คุณสุธาทิพย์ อยู่เมือง

ซึ่งได้รวบรวมอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ “รถวีลแชร์ ” ที่ได้รับซื้อเศษของเก่ามาจากโรงพยาบาล แต่ได้เล็งคุณค่า คุณประโยชน์ ที่สามารถ เป็นอะไหล่ นำไปส่งมอบต่อให้กับ “นายสายันต์ ดีเลิศ” นายกสมาคม ส่งเสริมอาชีพและช่วยเหลือรถเข็นเพื่อคนพิการ (ปทุมธานี) นำไปแยกชิ้นส่วน ถอดเก็บเป็นอะไหล่ใช้ทดแทน ซ่อมบำรุง รถวีลแชร์มือ2 ที่ได้รับบริจาคมาจากประเทศญี่ปุ่น และ เมื่อสามารถใช้งานได้ตามปกติทางสมาคมฯก็จะส่งมอบต่อให้กับคนพิการ คนชรา คนเจ็บไข้ได้ป่วย ที่มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ อย่างสมบูรณ์ต่อไป

อีกทั้ง “คุณตาประสาร อยู่เมือง” นำพา “นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล” และ “นายณัฐวุฒิ เหมือนเพชร” เข้ากราบนมัสการ “หลวงพ่อคุ้ม” แห่ง “วัดอินทาราม” ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เป็นพระพุทธรูป คู่บ้าน คู่เมือง มีความศักดิ์สิทธิ์ อภินิหาร ในเรื่องของการประทานพร โชคลาภ บารมี และสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้กับคนในพื้นที่มาอย่างยาวนาน และกราบขอพร จาก “หลวงพ่อคุ้ม” ให้ท่านโปรดประทานพร ความสุขสวัสดี มีโชค มีลาภ และผ่านพ้นจากโรคภัย ไข้เจ็บ สถานการณ์โควิค19 ให้ประชาชนคนไทย ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีด้วยเถิด สาธุ

สุดท้ายนี้ “นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล” นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทยได้กล่าวขอบพระคุณ คุณตาประสาร คุณมานพ คุณสุธาทิพย์ ครอบครัว “อยู่เมือง” ที่ได้มอบโอกาสแบ่งปันช่วยเหลือสังคม “คนพิการ” ให้น่าอยู่สืบไป

#คนละไม้_คนละมือ
#คนพิการยุคใหม่_หัวใจเดียวกัน