“หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์” ทรงกรุณาให้เลขานุการในองค์ เป็นผู้แทนรับ-มอบ “อุปกร์ช่วยเดิน” จาก “ผู้นำคนพิการ” เพื่อมอบให้คนพิการและผู้สูงอายุ ในโครงการอุปถัมภ์

1 min read

“หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์” ทรงกรุณาให้เลขานุการในองค์ เป็นผู้แทนรับ-มอบ “อุปกร์ช่วยเดิน” จาก “ผู้นำคนพิการ” เพื่อมอบให้คนพิการและผู้สูงอายุ ในโครงการอุปถัมภ์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 ณ.ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 16 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
“นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล” นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย และตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคผู้ สภาแทนราษฎร เดินทาง เพื่อเข้าพบ “นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย” เลขานุการในองค์หม่อมจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ นำวอร์คเกอร์ 4 ขา / ไม้เท้าค้ำยัน 3 ขา / ไม้เท้าช่วยพยุง และที่รองนั่งในการขับถ่าย

ซึ่งได้รับมาจาก “นายสายันต์ ดีเลิศ” นายกสมาคมส่งเสริมอาชีพและช่วยเหลือรถเข็นเพื่อคนพิการ มามอบแก่ คนพิการ และผู้สูงอายุในโครงการอุปถัมภ์ ในหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ โดยมี “นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย” เลขานุการในองค์ หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ และ “นางสาวรุ่งนภา แก้วธรรม” ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่16 พร้อมด้วยกรรมการหมู่บ้าน และกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับสิ่งของ ร่วมเป็นสักขีพยาน

ในการนี้ “นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย” เลขานุการในองค์ หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ได้น้อม “กระแสรับสั่ง” ในความห่วงใย มายังคนพิการ และผู้สูงอายุ ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากจากโรคภัยทั้งหลาย และขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีสุข ทุกๆวัน