“กัญจนา ศิลปอาชา” ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังมอบหมายให้ “ผู้นำคนพิการ” จัดทัพเตรียมถุงยังชีพ เพื่อ บรรเทาทุกข์คนพิการ “สู้ภัยโควิด 19” นำร่องในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด

1 min read

“กัญจนา ศิลปอาชา” ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังมอบหมายให้ “ผู้นำคนพิการ” จัดทัพเตรียมถุงยังชีพ เพื่อ บรรเทาทุกข์คนพิการ “สู้ภัยโควิด 19” นำร่องในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด

 

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ.มูลนิธิออทิสติกไทย (กทม.) อาจารย์ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ได้กล่าวว่า ตามที่ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน “กัญจนา ศิลปอาชา” ประธานมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย มอบเงินให้กับ”มูลนิธิออทิสติกไทย” จำนวน 1 ล้านบาท เพื่อดำเนินการจัดถุงยังชีพมอบให้แก่คนพิการและครอบครัวโดยมอบหมายให้ “สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย” และ “องค์การคนพิการระดับชาติ” ทำหน้าที่มอบถุงยังชีพให้แก่คนพิการในเขตพื้นที่เสี่ยงกรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเข้มและเป็นพื้นที่ควบคุมในช่วงสถานการณ์เชื้อไวรัส covid-19 ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

ในการนี้ “ผู้แทนองค์การระดับชาติ” ได้เดินทางมารับมอบเพื่อนำไปจัดเตรียมบรรจุใส่ในถุงยังชีพและจะเริ่มดำเนินการนำไปมอบให้แก่คนพิการครอบครัวคนพิการโดยเร็ว

ถึงแม้การได้รับความอนุเคราะห์ในครั้งนี้เป็นจำนวนที่ไม่มากและไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนพิการโดยทั่ว แต่ก็ถือได้ว่าคนพิการในประเทศไทยเรานั้น ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ใจบุญ ที่เสียสละทรัพย์สิน แรงกายแรงใจ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสู้ชีวิตในช่วงสภาวะคับขันของเชื้อโรคไวรัส covid-19 ให้กับคนพิการ ในครั้งนี้

อีกทั้ง อาจารย์ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ยังได้ขอเชิญชวนผู้หลักผู้ใหญ่ใจบุญ เจ้าของสถานประกอบการ เจ้าของร้านค้า และบุคคลทั่วไป ที่มีจิตใจอันเป็นกุศล อยากจะช่วยเหลือคนพิการสามารถติดต่อมายัง “สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย” ได้ตลอดเวลาเพื่อในอนาคต จะได้สามารถช่วยเหลือคนพิการที่อาศัยอยู่ในตามต่างจังหวัดได้ด้วยเช่นกันในคราวต่อไป