ขอนแก่น – ร.8 เดินเท้าลงพื้นที่ชุมชนค่ายสีหราชเดโชไชย อุดหนุนร้านค้าชุมชนบรรเทาความเดือดร้อน ที่มีจำนวนลูกค้าลดลงในช่วงโควิด – 19 ระลอกที่ 3 พร้อมให้กำลังใจ แทนความห่วงใยจากกองทัพบก

1 min read

ขอนแก่น – ร.8 เดินเท้าลงพื้นที่ชุมชนค่ายสีหราชเดโชไชย อุดหนุนร้านค้าชุมชนบรรเทาความเดือดร้อน ที่มีจำนวนลูกค้าลดลงในช่วงโควิด – 19 ระลอกที่ 3 พร้อมให้กำลังใจ แทนความห่วงใยจากกองทัพบก

 


________ที่กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องด้วยสถานะการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด – 19 ซึ่งส่งผลกระทบกับผู้ประกอบร้านค้าชุมชน ชุมชนรอบค่ายฯ กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดไชย ลงพื้นที่อุดหนุนร้านค้าชุมชน โดยการซื้อเงาะ จำนวน 30 กิโลกรัม เพื่ออุดหนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถจำหน่ายสินค้า,ร้านอาหาร และ,ร้านขายผลไม้ ได้มากขึ้น เพิ่มยอดขายโดยเฉพาะร้านอาหาร และร้านขายผลไม้ บรรเทาความเดือดร้อนที่มีจำนวนลูกค้าลดลงในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ นำไปสนับสนุนเป็นเมนูอาหารเสริมเพื่อนำมาเป็นอาหารเสริมให้กับน้องๆทหารกองประจำการภายในหน่วย

เป็นการบำรุงขวัญกำลังใจ ในช่วงงดลาของน้องทหารกองประจำการ ได้รับประทานผลไม้ที่สดสะอาดปลอดภัย รสชาติอร่อย เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด และกระจายผลผลิตออกสู่ตลาด แก้ปัญหาการล้นตลาด และให้สามารถขายหมดได้ทันฤดูกาล นอกจากนี้ยังได้หารือแนวทางกับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในเรื่องของการดูแลช่องทางในการจำหน่าย ในช่วงวิกฤตโควิด -19 ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก โดยจะได้หารือหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้ามาดูแล ช่วยเหลือ หากประชาชน ร้องขอ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป รวมถึงยังเป็นการส่งเสริม และกระจายรายได้สู่ร้านค้าชุมชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อในช่วงโควิด – 19 ระลอกที่ 3


ภาพ : ขอบพระคุณภาพ จาก ร.8
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)