กกต.ติวเข้มการอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง

1 min read

กกต.ติวเข้มการอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง

 

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ที่โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท บางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง ประจำปี 2562 โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงาน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งหมด 170 คน ซึ่งในการสัมมนาในครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบเทคโนโลยี่ที่เกิดขึ้นใหม่ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการพัฒนา และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560

หลังจากนั้นนายแสวงกล่าวว่า ส่วนหนึ่งดำเนินการตามกฎหมายใหม่ ซึ่งมีทั้งการจัดตั้งสาขา การหาสมาชิกพรรคการเมือง ประจำจังหวัดให้มีประสิทธิภาพและดำเนินการไปตามกฎหมาย และยังอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วยเช่นกัน เช่น การตรวจสอบการเป็นสมาชิก หากมีระบบฐานข้อมูลที่ดีจะได้ใช้ร่วมกันได้ นอกจากนี้ทางพรรคการเมืองก็สามารถนำข้อมูลไปบริหารจัดการพรรคตัวเองได้อีกทางหนึ่งด้วย

 

//////////////