ขอนแก่น – ร.8 ระดมรถบรรทุกน้ำ นำน้ำสะอาดไปเติมใส่ถังน้ำกลาง ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ตามโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง

1 min read

ขอนแก่น – ร.8 ระดมรถบรรทุกน้ำ นำน้ำสะอาดไปเติมใส่ถังน้ำกลาง ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ตามโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง

 

________ที่ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมทหาราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย จัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมรถบรรทุกน้ำ ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 23 ลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในการนี้ พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8) ได้สั่งการเร่งด่วนให้จัดรถบรรทุกน้ำเข้าช่วยเหลือ โดยการนำน้ำสะอาดไปเติมใส่ถังน้ำกลางและอุปกรณ์เก็บน้ำที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น บ้านไกลนา ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งขาดแคนน้ำอุปโภคบริโภคอย่างหนัก

เนื่องจากตั้งอยู่บนพื้นที่สูงและต้องใช้น้ำประปาของหมู่บ้าน ทำให้เกิดปัญหาน้ำประปาไม่ไหลเป็นประจำตลอดทั้งปี ส่งผลให้เด็กนักเรียนตาบอดระดับ ปวช.จำนวน 49 คน คนตาบอดที่มาฝึกอาชีพภายในสถาบันส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 คน และบุคลากรอีก 19 คน รวมทั้งสิ้น 88 คน ที่ต้องอาศัยกินนอนอยู่ที่นี่ประจำได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก โดยในวันนี้กรมทหารราบที่ 8 ร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 23 นำน้ำสะอาดมาเติมให้จำนวนทั้งสิ้น 30,000 ลิตร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น


________กรมทหาราบที่ 8 ร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 23 สนองตอบตามที่กองทัพบก ร่วมกับภาคี 4 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจำกัด (มหาชน), กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, การประปาส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินโครงการ “ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ” ร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่ต่างๆทั่ว จ.ขอนแก่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูแล้งอย่างเป็นทางการ ทำให้ปริมาณน้ำที่ เก็บกัก ในอ่างเก็บน้ำ และเขื่อนหลักบางแห่ง มีปริมาณน้ำต่ำกว่าเกณฑ์ ส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะ ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ซึ่งไม่มีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชน


ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.8
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)