บลูเทค ซิตี้ร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา “สื่อมวลชนสานสัมพันธ์”

1 min read

บลูเทค ซิตี้ร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา “สื่อมวลชนสานสัมพันธ์”

 

เมื่อ(วันที่ 5 มี.ค.64) เวลา 18.00 น.ที่ ร้านอาหารบ้านเบญ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดย มีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดกล่าวงาน กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา “สื่อมวลชนสานสัมพันธ์” พร้อมด้วยนายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบลูเทคซิตี้ และพี่น้องสื่อมวลชนทุกช่อง


โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรากล่าวว่า เนื่องจาก “นักข่าว” เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและสัมผัสกับแหล่งข้อมูลและประชาชน ถือว่าเป็นประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพี่น้องประชาชนชาวฉะเชิงเทรา และขอให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ “นักข่าว” หรือ “สื่อมวลชน” ด้วยความมุ่งมั่นในจุดยืน คือ “ประโยชน์ต่อสังคมและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน” ต่อไป

สำหรับ “วันนักข่าว” หรือวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มีนาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันสถาปนาสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย หรือสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในปัจจุบัน