กาฬสินธุ์ เปิดเมนูเด็ดสายเขียวร้อยแก่นสารสินธุ์ (ชมคลิป)

1 min read

เปิดสารพัดเมนูเด็ดสายเขียว กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน ของกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ไฮไลต์อยู่ที่การเปิดตัวอาหารรสเด็ด ปรุงแต่งจากกัญชากว่า 20 เมนู วันที่ 13 มีนาคม 2564 นี้ที่โรงแรมริมปาว

วันที่ 4 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมปัญญานุสติ สำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ มอบหมายนายกฤษช โชติการณ์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข เป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปลูกกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน จำนวน 150 แห่ง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีผู้อำนวยการ รพ.สต. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ร่วมโครงการฯ เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง


โดยนายกฤษช โชติการณ์ กล่าวว่า ในการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปลูกกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน เป็นการประชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรก หลังดำเนินการจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่มีความประสงค์จะปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ดังกล่าว โดยในจ.กาฬสินธุ์ มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 150 แห่ง ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบถึงนโยบายกัญชาทางการแพทย์เพื่อเศรษฐกิจ เขตสุขภาพที่ 7 ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ประกอบด้วย จ.ร้อยเอ็ด จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม และ จ.กาฬสินธุ์


นายกฤษชกล่าวอีกว่า ประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้ ยังมีการทำความเข้าใจในแนวทางการขออนุญาตต่างๆ เช่น การขออนุญาตให้ผลิต การปรุงตำรับยาแผนไทย ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ เพื่อจำหน่ายเฉพาะผู้ป่วย การขออนุญาตให้จำหน่าย เพื่อการรักษาผู้ป่วย การชี้แจงการรับเมล็ดพันธุ์จากกรมแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก รวมทั้งการจดบันทึกการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์กัญชา ทั้งนี้ มีกลุ่มวิสาหกิจที่ขึ้นทะเบียนกับ รพ.สต.ใน จ.กาฬสินธุ์นำร่อง 3 แห่ง คือ รพ.สต.หนองแวงใต้, รพ.สต.โคกศรี และ รพ.สต.หนองสอ จากจำนวน 8 รพ.สต.ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติดำเนินการได้ในรอบแรก


อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 จ.กาฬสินธุ์ ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดนิทรรศการ ตามโครงการปลูกกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน ที่โรงแรมริมปาว อ.เมืองกาฬสินธุ์ โดยจะมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ร่วมโครงการดังกล่าว จากกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ และได้รับเกียรติจากเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงาน

ทั้งนี้ ไฮไลท์อยู่ที่การประกอบอาหารจานเด็ดจากส่วนประกอบของกัญชา ของกลุ่มวิสาหกิจจากกลุ่มร้อยแก่นสารกว่า 20 เมนู เช่น รพ.สต.หนองแวงใต้ จะโชว์เมนูแกงลมพัดพร้าว, รพ.สต.โคกศรี จะเปิดตัวเมนูต้มเอ่กอีเอ้กสุดสะแนน, รพ.สต.หนองสอ เปิดเมนูเสือน้อยพาเพลิน แกงอ่อมน้องควาย และ รพ.สต.สะอาดนาทม โชว์เมนูส้มตำกัญชา ไข่มดแดงเจียว และต้มยำกุ้ง ซึ่งคาดว่าจะสร้างสีสันและสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี จึงขอเชิญชวนร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

/ ณัฐพงษ์ ประชากูล จ.กาฬสินธุ์