ชลบุรี#คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค ฯ ลงพื้นที่ชลบุรี รับข้อมูลผู้ประกอบการผลกระทบโควิด 2019

1 min read

นักธุรกิจโรงแรม ผู้ประกอบการท่องเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรี ส่งปัญหาความเดือดร้อนถึงรัฐบาล ผ่านคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร ขอความเห็นใจ เสนอแนะ แก้ไขปัญหา เร่งฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19 ให้เมืองหน้าด่านการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศ สถาบันการเงินทุกแห่งหยุดต้น หยุดดอกเบี้ย จนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ ส่วนผู้ว่าราชการจัดหวัดชลบุรี ยืนยันชลบุรีปลอดโควิด

วันนี้ ( 3 มีนาคม 2564) นายมานะ โลหะวณิชย์ ประธานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร นายรณเทพ อนุวัฒน์ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ชลบุรี รองประธานคณะกรรมธิการฯ พร้อมคณะกรรมาธิการ ได้เดินทางมาศึกษา ดูงาน เรื่องปัญหา และแนวทางการช่วยเหลือผู้บริโภค ตลอดจนผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา ณ ห้องประชุมอาคารนันทา สวนนงนุชพัทยา ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยการประสานจาก นายณพล (สมภาษณ์) บริบูรณ์ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร

ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา นักธุรกิจโรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ได้มีเวทีให้มีการเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนผ่านคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมนำปัญหาเหล่านี้ไปเสนอถึงรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาผู้ประกอบที่ได้รับความเดือดร้อน

นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ถึง 2 ครั้ง ได้สร้างผลกระทบ ความเดือนร้อนให้สวนนงนุชพัทยา อย่างมหันต์ ไม่มีรายได้เพิ่ม แต่มีรายจ่ายคงที่ และยังเพิ่มค่าใช้จ่ายในเรื่องระบบการคัดกรองนักท่องเที่ยว น้ำยา หน้ากากอนามัย บุคลาการทางการแพทย์ที่ต้องดูแลนักท่องเที่ยวพนักงาน ลูกจ้างจำนวนมาก ที่ยังคงอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะมีบริษัทในเครือที่ช่วยทำรายได้มาประคับประคองกันไว้ แต่ก็ต้องพึ่งสถาบันการเงินมาใช้จ่ายด้วย จึงขอให้รัฐบาลช่วยเจรจากับ สถาบันการเงินทุกแห่งให้ เมตตาผู้ประกอบการธุรกิจทุกประเภทด้วยการหยุดต้น หยุดดอก ให้ลูกค้า จนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ ถ้าไม่เช่นนั้นอาจจะไปกันไม่รอด

ส่วนทางด้าน นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยาเป็นเมืองหน้าด่านในการรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ตั้งแต่เกิดภัยพิบัติการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด จนถึงในปัจจุบันผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม สถานที่ท่องเที่ยวจำนวนมากต้องปิดกิจการ เมืองพัทยาเหมือนเมืองล้าง ซึ่งทางด้าน นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ไม่เคยหยุดนิ่ง ได้มีการจัดกิจกรรมให้คนไทยได้มาร่วม และท่องเที่ยวในเมืองพัทยา ด้วยการขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการทุกภาคส่วน ลดราคากันอย่างสุด ๆ เพื่อนำรายได้มาหล่อเลี้ยงบุคลากรให้อยู่รอด โดยไม่ได้คำนึงถึงผลกำไรแต่อย่างใด ก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปได้ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ยั่งยืนเหมือนในอดีต จึงขอให้คณะกรรมาธิการ ได้ทราบถึงปัญหาของเมืองหน้าด่านการท่องเที่ยวที่รู้จักกันทั่วโลก ให้รัฐเร่งฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงจะได้สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่กำลังจะเดินทางมาประเทศไทย และเมืองพัทยา

ซึ่งทางด้าน นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้รับทราบปัญหาในทุกมิติ ที่ประชาชน นักธุรกิจทุกประเภท ได้รับผลกระทบ ก็ได้อนุมัติ สนับสนุนโครงการใหญ่ ๆ ให้เมืองพัทยา และกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จนสามารถกระตุ้นให้การท่องเที่ยวดีขึ้นได้ระดับหนึ่งเท่านั้น การท่องเที่ยวจริง ๆ ของเมืองพัทยา และใกล้เคียง ยังต้องอาศัยนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเข้ามาสนับสนุน แต่ก็มีปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นในเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด จึงได้มีการเรียกร้องกันเป็นจำนวนมากให้ทางจังหวัดชลบุรีผลักดันให้มีการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงโดยเร็ว นักท่องเที่ยวชาวยุโรป ที่วางแผนการเดินทางล่วงหน้าจะได้เกิดความเชื่อมั่น พร้อมที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศไทย และขอยืนยันว่าในปัจจุบันจึงหวัดชลบุรี ปลอดจากเชื้อไวรัสโควิด อย่างแน่นอน

#ภาพ/ข่าว นภชนก เหมือนนามอญ ณพล บริบูรณ์ รายงาน