หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ ในฐานะที่ปรึกษา ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย มอบหมายให้ เลขานุการ และนายกสมาคมคนพิการ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วงสถานการณ์โควิด 19 ร่วมกับ นายก อบต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

1 min read

หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ ในฐานะที่ปรึกษา ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย มอบหมายให้ เลขานุการ และนายกสมาคมคนพิการ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วงสถานการณ์โควิด 19 ร่วมกับ นายก อบต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

 


เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ที่องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ  หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ มอบหมายให้เลขานุการ และนายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย ลงพื้นที่ ร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมจิตอาสา ลงพื้นที่มอบเงินเยียวยาประชาชนที่ประสบอัคคีภัย และออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในเขตพื้นที่ ม.9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ


สืบเนื่องจากสถานการณ์เชื้อไวรัส covid-19 ที่กำลังแพร่ระบาด ยังส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชน และยังมีความทุกข์ยากในการดำรงชีวิต อีกทั้งยังทราบข่าวว่ามีประชาชนได้รับความเดือดร้อนประสบเหตุไฟไหม้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย และทราบว่ามีคนพิการที่ต้องการได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน จึงได้มอบหมายให้ลงพื้นที่ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

นำทีมโดย นายเฉลิมศักดิ์ จันทร์จีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ,นางสาว ณิชา จันทร์จีน รองนายก อบต.,นางสาวอุมาพร พึ่งสุข รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดองค์กาบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด นางสาวพิทยา จันทร์จีน กำนันตำบลในคลองบางปลากด ประธานกองทุนประชารัฐร่วมใจ ,ผู้ใหญ่บุญเลื่อน แก้วสว่าง พร้อมด้วย


นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย และตำแหน่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน และตำแหน่งที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร พร้อมนำทีมดารานักร้องมาร่วมกิจกรรมจิตอาสา อาทิเช่น เบลล่า เกรโกรี่ รองอันดับ1 Miss Tourism World Thailand 2020 และ ทูตการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง,” โดนัท พีอาร์ดีเรคคอร์” เจ้าของเพลง รับได้บ่ สังกัดค่าย พีอาร์ดีเรคคอร์ค “น้องนีน่า ไหทองคำ” เพลง หนูไม่ดื้อ สังกัดค่าย ไหทองคำ

โดยกิจกรรมลงพื้นครั้งนี้ ได้มอบเงินข้เป็นเงินจำนวน 79,976 บาท ให้แก่ นางสุภา เหมือนโพธิ์ทอง อายุ 80 ปี ที่ได้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนทั้งหลัง เมือวันที่ 26 มกราคม 2564 และ มอบถุงยังชีพที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก “กองทุนประชารัฐร่วมใจ เกื้อหนุนผู้ยากไร้ สร้างวิถีไทยสามัคคี” ให้แก่นายสุรนาถ ควรพูลผล อายุ 68 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว แขนขาด และติดเตียง, นางเมี้ยน จันทร์โต อายุ 62 ปี ผู้ป่วยติดเตียง มีความพิการทางการเคลื่อนไหว และจิตใจ พฤติกรรม (พิการซ้ำซ้อน)

กิจกรรมลงพื้นที่ในวันนี้ ผมและคณะ เหล่ากาชาดสมุทรปราการ มูลนิธิต่างๆได้มาให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุ เพลิงไหม้ โดยให้เงินพร้อมสิ่งของช่วยเหลือในเบื้องต้น และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ของ อบต.ในคลองบางปลากด ซึ่งมีมติเห็นชอบจ่ายเงินช่วยเหลือ พร้อมทั้งเยี่ยมเยือนผู้ป่วยติดเตียงเพื่อมอบถุงยังชีพโดยได้การอนุเคราะห์ จากกองทุนประชารัฐร่วมใจ โดยงบประมาณนี้ ได้นำมาจากการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ

จัดคอนเสิร์ตการกุศล การจัดเดินวิ่งการกุศล ซึ่งเป็นงบที่มีไว้ช่วยเหลือประชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ อุบัติเหตุ และผู้ป่วยติดเตียง และช่วงนี้ อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ขอให้พี่น้องประชาชนอย่าประมาทในการดำเนินชีวิต และขอให้ป้องกันดูแลสุขภาพให้ดี รวมทั้งการระมัดระวัง เรื่องของการอัคคีภัย นายก อบต.ในคลองบางปลากด กล่าวทิ้งท้าย