‘จับกัง 1’ พึ่งได้ เดินสายของานเอกชนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ดุจคนในครอบครัว

1 min read

นาย สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดินสายขอตำแหน่งงานจากผู้ประกอบการภาคเอกชนรายใหญ่ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนประเทศด้วยนโยบาย “รวมไทยสร้างชาติ” ตามคำแถลงการณ์ ของ ท่านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศให้กลับมาให้ได้โดยเร็วต่อไป

 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ ท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศ โดยเฉพาะการเร่งฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายลง โดยนำนโยบาย “รวมไทยสร้างชาติ” เข้ามาดำเนินการ เพื่อมีเป้าหมายที่จะผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนมาร่วมกันวางแผนเพื่อกำหนดอนาคตประเทศไทย”

ซึ่งจากนี้ไปรัฐบาลจะต้องทำงาน โดยดึงทุกภาคส่วน ทุกระดับในสังคม เข้ามามีส่วนร่วม และมีบทบาทมากขึ้น ในการช่วยกันกำหนดอนาคตของประเทศ ซึ่งในส่วนของกระทรวงแรงงาน ผมเองได้มีนโยบายที่จะไปพบภาคเอกชนรายใหญ่ รายกลาง รายเล็ก เพื่อขอความร่วมมือจัดตำแหน่งงานว่างให้ผู้ใช้แรงงานที่กำลังเดือดร้อน ตกงาน ได้มีงานทำ กลับเข้าสู่ระบบการจ้างงานให้ได้มากที่สุด และเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

 

ซึ่งในวันนี้ (17 ส.ค.63) เวลา 13.00 น นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ได้นำช่อดอกไม้ไปมอบให้แก่ คุณอัศวิน อิงคะกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัทในเครือมิราเคิล กรุ๊ป ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสที่ทางโรงแรมได้เปิดรับสมัครงานพนักงานใหม่ เพื่อช่วยเหลือให้นักศึกษาจบใหม่และคนตกงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้มีงานทำ

เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณผู้ประกอบการภาคเอกชนที่สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศด้วยนโยบาย “รวมไทยสร้างชาติ” เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศให้กลับมาให้ได้โดยเร็วต่อไป และผมเองจะเดินทางไปพบปะเจ้าของกิจการต่างๆเพื่อนำยอดการจ้างงานมารวมเป็นข้อมูลและติดตามผล ในศูนย์อำนวยการแรงงานแห่งชาติ ที่ผมเป็นประธานและจะให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้แรงงานในทิศทางเดียวกันทั้งกระทรวงแรงงาน ครับผม

น.ส.กุลศิริ นาวารัตน์ อายุ 37 ปี เดิมเคยทำงานโรงแรมมาก่อน แต่เนื่องจากสถานประกอบการได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จึงปิดชั่วคราว ทำให้ต้องว่างงานอยู่ 4 เดือน ช่วงตกงานมีความกังวลเนื่องจากมีภาระค่าใช้จ่ายในเลี้ยงดูลูกและต้องดูแลครอบครัว เมื่อทราบข่าวว่า โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น รับสมัครงาน จึงมาเข้าแถวสมัครเมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา และดีใจที่ได้มาทำงานในวันนี้ (17 ส.ค.63) เป็นวันแรกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด เนื่องจากเคยมีประสบการณ์ทำงานในด้านนี้มาก่อน ขอบคุณกระทรวงแรงงานและนายจ้างที่เปิดโอกาสให้ผู้ว่างงานจากผลกระทบโควิด -19 ได้มีงานทำในวันนี้อีกครั้ง