ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย พร้อมคณะลงพื้นที่ดูงานบริหารจัดการน้ำเพื่ออุตสาหกรรม ณ สถานีผลิตน้ำประปา บริษัทอินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จำกัด ( IWRM )เยี่ยมชมเทคโนโลยีระบบกรองด้วยเซรามิคเมนเบรม จากประเทศเยอรมัน เครื่องแรกในประเทศไทย

1 min read

ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย พร้อมคณะลงพื้นที่ดูงานบริหารจัดการน้ำเพื่ออุตสาหกรรม ณ สถานีผลิตน้ำประปา บริษัทอินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จำกัด ( IWRM )เยี่ยมชมเทคโนโลยีระบบกรองด้วยเซรามิคเมนเบรม จากประเทศเยอรมัน เครื่องแรกในประเทศไทย

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา  ดร.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย คุณบุปผา กวินวศิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี คุณ กฤษฎาพร บุญอยู่ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
คุณอภิชาติ เสกธีระ ผู้อำนวยการสำนักงาน นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ระยอง

คุณอิศริยา เเสงเจริญ ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมและพลังงาน พร้อมทีมคณะทำงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ดูงานบริหารจัดการน้ำเพื่ออุตสาหกรรม ณ สถานีผลิตน้ำประปา บริษัทอินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จำกัด ( IWRM )อ.พานทอง จ.ชลบุรี พร้อมเยี่ยมชมเทคโนโลยีระบบกรองด้วยเซรามิคเมนเบรม จากประเทศเยอรมัน เครื่องแรกในประเทศไทย

ให้การต้อนรับโดยคุณ ธนะวัฒน์ สันตินรนนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ( IWRM )คุณวิเชษฐ์ เกตุแก้ว ผู้ประสานงานโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนสืบเนื่องจากฤดูแล้ง 2563ที่ผ่านปริมาณน้ำฝนขาดช่วง ประสบภัยแล้งยาวนาน ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างทุกภาคส่วนรวมถึงภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC

จึงต้องอาศัยแหล่งน้ำจากเอกชน ที่รวบรวม บ่อดินลูกรังเก่าที่ไม่ได้ขุดแล้ว ใช้กักเก็บน้ำฝนในช่วงฤดูน้ำหลาก เพื่อนำน้ำมาผลิตน้ำ ส่ง การประปาส่วนภูมิภาค กว่า15 ปี ในพื้นที่ จ.ชลบุรี และ จ.ฉะเชิงเทราส่งน้ำดิบเพื่ออุตสาหกรรมพร้อมวางระบบการบริหารจัดการใช้น้ำที่มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างเพียงพอต่อการประปาเพื่อบริโภค และน้ำดิบเพื่ออุตสาหกรรมสามารถแก้ปัญหาวิกฤตภัยแล้งในฤดูที่ผ่านมา เป็นรูปธรรม อย่างยั่งยืน ในพื้นที่ อีอีซี ต่อไป