พลเอก สมชาย ครรภาฉาย เสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจความพร้อม ตู้พ่นฆ่าเชื้อ ZEUS แบบ 3 ช่องทาง พร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อคุณภาพสูง

1 min read

พลเอก สมชาย ครรภาฉาย เสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจความพร้อม ตู้พ่นฆ่าเชื้อ ZEUS แบบ 3 ช่องทาง พร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อคุณภาพสูง

 

เมื่อวันที่30กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา  พลเอก สมชาย ครรภาฉาย เสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลตรี เลอพงษ์ ศิริวัฒน์. และนายยศพัทธ์ พิภพสิทธิโภคิณ หัวหน้าคณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมตรวจความพร้อม ตู้พ่นฆ่าเชื้อ ZEUS แบบ 3 ช่องทาง พร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อคุณภาพสูง ที่จะส่งมอบให้แก่ กองบัญชาการทหารสูงสุด ผลการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อย และพร้อมจะนำไปประจำการ ณ. กองบัญชาการทหารสูงสุด

โกสินธ์ จินาอ่อน ผู้ช่วยหัวหน้าคณะทำงานฯ รายงาน