สถาบันคุ้มครองเงินฝาก มอบถุงผ้ารักษ์โลกสำหรับใส่ยาสองหมื่นใบ ให้ รพ.4 จังหวัด

1 min read

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก มอบถุงผ้ารักษ์โลกสำหรับใส่ยาสองหมื่นใบ ให้ รพ.4 จังหวัด

 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสุธี เหลืองอร่ามกุล ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันคุ้มครองเงินฝาก มอบเงินสมทบทุนให้แก่โรงพยาบาลสงขลา เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของโรงพยาบาล พร้อมมอบถุงผ้า สำหรับใส่ยา เพื่อร่วมรณรงค์รักษ์โลก พร้อมเชิญชวนประชาชนที่ไปใช้บริการในโรงพยาบาลให้ลดการใช้ถุงพลาสติก ด้วยการส่งเสริมให้ใช้ถุงผ้าสำหรับใส่ยาเมื่อมาใช้บริการที่โรงพยาบาล เพราะถุงผ้าจะสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกหลายครั้งและมีความคงทน ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดโลกร้อนจากการสร้างขยะพลาสติกอีกด้วย

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดในพื้นที่ 12 จังหวัดในลักษณะเดินทรูปประชาสัมพันธ์เพื่อแจกแผ่นพับเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝาก และกิจกรรมร่วมสนุกมอบของรางวัลให้กับประชาชนในพื้นที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝากให้กับประชาชน 12 จังหวัด ตลอดเดือนกรกฎาคม 2562 พร้อมมอบถุงผ้าสำหรับใส่ยา จำนวน 20,000 ใบให้แก่โรงพยาบาล 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่และโรงพยาบาลอุดรธานี

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) เป็นหน่วยงานรัฐ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 มีวัตถุประสงค์ เพื่อคุ้มครองเงินฝากของประชาชนผู้ฝากเงินในสถาบันการเงิน เสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน ทำหน้าที่จ่ายคืนเงินฝากให้กับผู้ฝากเงิน และชำระบัญชีสถาบันการเงินในกรณีที่สถาบันเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต