บลูเทคซิตี้มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 1,008 ชิ้น ให้เหล่ากาชาด กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรน่า (โควิด-19)

1 min read

บลูเทคซิตี้มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 1,008 ชิ้น ให้เหล่ากาชาด กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรน่า (โควิด-19)

 


วันนี้(16 มี.ค.2563)ณ สำนักงานเหล่ากาชาด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ มอบหน้ากากอนามัย โดยมี นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางจิรพรรณ คงเคารพธรรมรักษาการณ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้รับมอบ เพื่อ แจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานติดต่อใกล้ชิดกับประชาชนและประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีความจำเป็นต้องใช้แต่ไม่สามารถจัดซื้อได้ เนื่องจากสินค้าในตลาดขาดแคลน


ทั้งนี้ ผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ และทีมงาน CSR ร่วมจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อมอบให้กับผู้ยากไร้และผู้ดอยโอกาสในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 มาสู่ครอบครัว ตลอดจนหมู่บ้าน และชุมชนต่างๆในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา