บูลเทค ซิตี้ร่วมสนับสนุนเครื่องจักรและน้ำในกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ต้านภัยแล้ง 2563

1 min read

บูลเทค ซิตี้ร่วมสนับสนุนเครื่องจักรและน้ำในกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ต้านภัยแล้ง 2563

 


วันนี้ (6 มี.ค.63)ที่ ต.บางผึ้ง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารโครงการ จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บูลเทค ซิตี้ ได้นำเครื่องจักร ขุดลอกคลองในพื้นที่ ม.2 ต.บางผึ้ง เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ ให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในการนี้ ทีมงาน CSR ของโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ยังให้บริการน้ำดื่มกับจิตอาสาที่มาร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้ # เราทำความดี ด้วยหัวใจ