ผู้บริหารและพนักงานโครงการบลูเทคซิตี้ ร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาไปถวายยังวัดเขาดิน เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

1 min read

ผู้บริหารและพนักงานโครงการบลูเทคซิตี้ ร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาไปถวายยังวัดเขาดิน เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

 


วันนี้ (12 ก.ค.62) ผู้บริหารโครงการบลูเทคซิตี้ นำโดยนางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา และพนักงาน กว่า 20 คน จัดตกแต่งรถบุปผชาติอย่างสวยงามตระการตา เพื่อร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 พร้อมกับนักเรียนโรงเรียนวัดเขาดินกว่า 300 คน และชาวบ้านตำบลเขาดิน ไปถวายยังวัดเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยมีนายธีระ พรชูตรง นายอำเภอบางปะกง เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนานเพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนาน


การถวายเทียนพรรษาถือเป็นกุศลอย่างหนึ่งของการให้ทานด้วยแสงสว่าง ซึ่งจะมีอานิสงค์ให้แก่ผู้ถวายมีปัญญาที่เฉลียวฉลาด คิดสิ่งใดมีความแตกฉาน ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์อันเนื่องมาจากได้ให้แสงสว่างแก่พระสงฆ์ การถวายเทียนพรรษา ได้ยึดถือเป็นประเพณีอันดีงามและเป็นหนทางหนึ่งที่จะน้อมนำจิตใจของบุคคลเข้าถึงหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

*************************