‘ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน’ มอบสิ่งของให้กำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพ จ.นครสวรรค์

1 min read

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่นครสวรรค์ เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ และมอบสิ่งของช่วยเหลือสิทธิประโยชน์ประกันสังคม จำนวน 3 ราย

 

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่นครสวรรค์เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของแก่ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ จำนวน 3 ราย นำทีมโดย นางสาววัฒนา เกิดเพ็ชร์ ประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ เยี่ยมผู้ประกันตนรายแรก นายวินิจ คงเพ็ชรศักดิ์ ผู้ประกันตนมาตรา 33 อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 43/6 หมู่ที่ 10 ต.พนมรอก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ อาศัยอยู่กับครอบครัว สถานะความเป็นผู้ประกันตน บริษัท กรุงเทพผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ จำกัด เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 36 และบริษัท พอนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 47 – 20 พ.ค. 49 มีประวัติการเจ็บป่วยเมื่อวันที่ 4 พ.ค.48 เนื่องจากเส้นเลือดในสมองตีบ สภาพร่างกายปัจจุบันร่างกายมีแขนขาซ้าย อ่อนแรง สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง มติคณะอนุกรรมการให้เป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2549 ได้รับค่าทดแทนขาดรายได้เดือนละ 4,249.50 บาท ค่ารักษาพยาบาล 3,516 บาท ค่าพาหนะเหมาจ่ายเดือนละ 500 บาท รับบำเหน็จชราภาพทั้งสิ้น 26,703.64 บาท รวมรับเงินแล้วทั้งสิ้น 760,954.74 บาท

รายที่ 2 นายศุภชัย ศรีไพรสนธิ์ ผู้ประกันตนมาตรา 33 อายุ 30 ปี อยู่บ้านเลขที่ 20/1 หมู่ที่ 3 ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ บิดา มารดา เป็นผู้ดูแล สถานะความเป็นผู้ประกันตน บริษัทนครสวรรค์ เอเอ็น สตีม จำกัด เมื่อวันที่ 3 – 6 เม.ย. 50 เฉลิมการช่าง โดยนายเฉลิม ปล้องบุญ วันที่ 3 ก.ค. – 31 ก.ย. 50 ป.เจริญโลหะภัณฑ์ โดยนางจันจิรา ปล้องบุญ เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 52 – 4 พ.ย. 52 และบริษัทเพชรพิชฌาย์ จำกัด เมื่อวันที่ 1 มี.ค. – 30 พ.ค. 57 เจ็บป่วยด้วยกระดูกแตกกดทับเส้นประสาท สภาพร่างกายปัจจุบันไม่มีความรู้สึกตั้งแต่ช่วงหัวเข่าลงไปถึงปลายเท้า สามารถรับประทานอาหารได้เองแต่ต้องมีคนช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวัน แพทย์ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวรร้อยละ 93 ของร่างกาย เป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย.58 ได้รับค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพ 180 เดือน ๆ ละ 5,460 บาท ค่าทดแทนการขาดรายได้ 12 เดือน เป็นเงิน 56,160 บาท กรณีบำเหน็จชราภาพกองทุนประกันสังคม 1,365 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 303,568.20 บาท

และรายที่ 3 นายจเร แก้วพราย ผู้ประกันตนมาตรา 39 อายุ 66 ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ 6 ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ พักอยู่กับภรรยาเป็นผู้ดูแล สถานะความเป็นผู้ประกันตน บริษัท สหพันธ์เดินรถท่าตะโก จำกัด เมื่อวันที่ 1 ก.ค.35 – 31 มี.ค.37 และอีก 2 แห่ง ถึง 1 มี.ค.49 ผู้ประกันตนมาตรา 39 วันที่ 1 ต.ค.49 – 24 เม.ย.62 เจ็บป่วยเมื่อวันที่ 13 -14 ก.ค.60 ด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ สภาพร่างกายปัจจุบันมีอาการขาทั้ง 2 ข้างอ่อนแรง มติคณะอนุกรรมการให้เป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค.61 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 2,400 บาท ค่ารักษาพยาบาล ค่าพาหนะเหมาจ่ายเดือนละ 500 บาท รับบำเหน็จชราภาพ 77,536.07 บาท รวมทั้งสิ้น 136,896.07 บาท