พสกนิกรชาวสัตหีบร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

1 min read

พสกนิกรชาวสัตหีบร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

 


วันนี้ 6 พ.ค.62 นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ ได้มาเป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉาลาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ผู้แทนหน่วยงานกองทัพเรือ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พสกนิกรชาวสัตหีบทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมแสดงความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ จึงได้จัดพิธี ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562


ซึ่งมีการรับชมการถ่ายทดสดพระราชพิธีทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ช่วงที่1 เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั้งสุทไธสวรรย์ปราสาทให้ประชาชนเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคลและเสด็จออก ณ พระที่นั้งจักรีมหาปราสาทให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล และในช่วงที่2 ในเวลา19.00-19.30 รับชมการถ่ายทดสดพระราชพิธีทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย การแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติด้วยโดรน 300 ลำ ณ สนามหลวง

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323