“ปลัดแรงงาน” จับมือ ILO มุ่งสานต่อภารกิจ ยกระดับมาตรฐานแรงงานไทย

1 min read

ปลัดแรงงาน ให้การต้อนรับ นายเกรม บักเลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ประจำประเทศไทย กัมพูชา และลาว พร้อมสานต่อภารกิจทางวิชาการ เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านแรงงานของประเทศไทยเทียบเท่าสากล

 


วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 11.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย พ.ต.ต.หญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน และนายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายเกรม บักเลย์ (Mr.Graeme Buckley) ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ประจำประเทศไทย กัมพูชา และลาว ที่มาเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ รวมถึงหารือข้อราชการด้านแรงงาน เพื่อสานต่อความร่วมมือระหว่างกันในการดำเนินโครงการด้านแรงงาน ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน โดย ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานขอแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 100 ปี ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ

และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ ILO ในการดำเนินโครงการด้านแรงงานต่างๆ พร้อมทั้งขอขอบคุณ ILO ที่ได้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศไทย ผ่านการจัดทำโครงการความร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะโครงการ Ship to Shore Rights ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (EU) เพื่อยกระดับการคุ้มครองสิทธิของแรงงานประมงในประเทศไทย ให้สอดคล้องตามหลักสิทธิมนุษยชน และมาตรฐานสากล โดยการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานบังคับและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายในภาคประมง รวมถึงการให้สัตยาบันพิธีสารส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 (Protocol 29: P29) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 และอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคประมง ค.ศ. 2007 (C188) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญของโครงการความร่วมมือระหว่างกันนี้

นายสุทธิฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงแรงงานขอขอบคุณ ILO ที่ได้ให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญและองค์ความรู้ในการจัดทำแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของประเทศไทย พ.ศ. 2562 – 2564 (Decent Work Country Program – DWCP) ซึ่งสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี โดย DWCP ฉบับนี้ มีความเหมาะสมต่อบริบทด้านแรงงานของไทย และส่งเสริมการเพิ่มกำลังการผลิตของไทย รวมทั้งสนับสนุนสิ่งที่ไทยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการคุ้มครองแรงงานไทยและแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน นอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังมีความยินดีที่ Mr. Guy Ryder ผู้อำนวยการใหญ่ ILO จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2562 เพื่อเข้าร่วมการประชุมใหญ่เพื่อการศึกษาโลกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา ขององค์กร Education International (EI) และเยี่ยมประเทศสมาชิก ILO และจะประสานในรายละเอียดเพื่อเตรียมการต้อนรับต่อไป

——————————–