สำนักงานศาลยุติธรรมร่วมกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลฯ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “หนึ่งคนให้..หลายคนรับ

1 min read

สำนักงานศาลยุติธรรมร่วมกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลฯ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “หนึ่งคนให้..หลายคนรับ

 

วันนี้ (14 มิ.ย. 62) สำนักงานศาลยุติธรรมร่วมกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลฯ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “หนึ่งคนให้..หลายคนรับ” ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตเสมือนต่อชีวิตให้แก่เพื่อนมนุษย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

โดยมี นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตจำนวน 146 คน ได้ปริมาณโลหิตรวม 49,050 CC.