สวนนงนุช จัดพิธียก 9 ธงมนตราจากภูฏาน เพื่อความเป็นสิริมงคลและให้นักท่องเที่ยวสักการะขอพร

1 min read

สวนนงนุช จัดพิธียก 9 ธงมนตราจากภูฏาน เพื่อความเป็นสิริมงคลและให้นักท่องเที่ยวสักการะขอพร

นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยาสวนนงนุชพัทยา ได้นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมประกอบพิธีเชิญ “ธงมนตรา” สัญลักษณ์ตัวแทนแห่งความโชคดี จำนวน 9 ต้น ขึ้นสู่ยอดเสา ณ ศาลาเทวดา ภายในสวนฝรั่งเศส สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี โดยมี พระครูเกษมกิตติโสภณ (อาจารย์จ่อย) เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต เป็นเจ้าพิธีเจิมธงมนตรา เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมลั่นกลองสะบัดชัย และเป่าแตรสังข์ เพื่อแสดงถึงความสำเร็จ และชัยชนะ


นายกัมพล กล่าวว่า สำหรับการนำ “ธงมาตรา” มาประดับไว้ ณ ศาลาเทวดา ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อสุขใจ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพกราบไหว้ของชาวพุทธ เพื่อมุ่งหวังให้นักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติได้เคารพสักการะ และขอพรต่อ “ธงมาตรา” ให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต อันจะนำมาซึ่งความผาสุกทั้งปวง


สำหรับ“ธงมนตรา” มีความหมายเสมือน ม้าสายลม ที่เสริมสร้างกำลังใจ อีกทั้งจะนำพาความโชคดีและอัญมณี ที่สมหวังแห่งความปรารถนา สำหรับการบรรลุของทุกสรรพสัตว์ ในส่วนของมุมธงทั้งสี่มุมประกอบไปด้วย เกียรติทั้งสี่อัน ได้แก่ ครุฑความรู้ ,มังกรความมีเมตตา ,สิงโตหิมะความกล้า และเสือความเชื่อมั่น ทางด้านบน คือ สัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าในการแสดงธรรมครั้งแรก ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน